Kun ved at anerkende den strukturelle trekant bestående af menighedsråd, gejstlige og kirkefunktionærer kan der lokalt og centralt opnås varige forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, lyder budskabet fra de otte faglige organisationer, som også mener, at tilsynet med menighedsrådenes lokale ledelse bør forbedres.

Organisationer: Håndtering af dårligt psykisk arbejdsmiljø er et ledelsesansvar

21. juni 2022

Otte kirkefunktionærorganisationer holdt mandag den 20. juni et fælles formandsmøde i Fredericia, hvor blandt andet det psykiske arbejdsmiljø var på dagsordenen. I forlængelse af mødet blev nedenstående udsendt som pressemeddelelse.

Mødet gav organisationerne lejlighed til at drøfte den aktuelle debat om det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Alle fagforeninger nikker genkendende til billedet af, at den folkekirkelige organisation kan have store udfordringer, når det drejer sig om håndteringen af konflikter, mobning og andre problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Mange folkekirkelige arbejdspladser er velfungerende, men når der opstår udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, oplever kirkefunktionærerne barrierer, der gør det vanskeligt at løse problemerne.

De faglige organisationer udtaler på den baggrund:

 • Der er brug for øget fokus på menighedsrådets ansvar som en offentlig myndighed.
 • Der er behov for en drøftelse af ledelsestilgangen på de folkekirkelige arbejdspladser.
 • Der er brug for en model, hvor medarbejdergrupperne inddrages og med baggrund i deres faglighed opnår fuld synlighed og anerkendelse i folkekirkens struktur.

Folkekirken er en værdibåren organisation, kendetegnet ved medarbejdere, præster og arbejdsgivere med et stort engagement og social kapital. Det er på den baggrund tankevækkende, at der vedvarende dukker rædselshistorier op om konflikter og mobning, som har fået lov at eskalere alt for længe uden en grundlæggende håndtering af problemerne.

Det er bekymrende, at der tilsyneladende er mange, der oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø i dagligdagen. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at løse sådanne udfordringer, og skal problemerne håndteres indenfor den gældende struktur, må provster, biskopper og stifter være bedre til at føre tilsyn og understøtte den lokale ledelse i menighedsrådene.

Den folkekirkelige organisation består af tre elementer: Menighedsrådene, de gejstlige og kirkefunktionærerne. Kun ved at anerkende denne strukturelle trekant, kan der lokalt og centralt opnås varige forbedringer.

Kirkefunktionærernes faglige organisationer ser frem til efter sommerferien at mødes med kirkeministeren for at konkretisere og uddybe problemstillingerne omkring det psykiske arbejdsmiljø, som det opleves af de mere end 8.000, der er ansat af landets menighedsråd.

De deltagende organisationer:

 • 3F, Den Offentlige Gruppe
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Danmarks Kordegneforening
 • Dansk Kirkemusiker Forening
 • Dansk Organist og Kantor Samfund
 • Kirkekultur.nu
 • Organistforeningen
 • Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte

LÆS OGSÅ: Kirkefunktionærer drøftede arbejdsmiljøet (Organist.org, september 2022)

Et bredt udvalg af formænd, næstformænd og sekretariatsledere fra de otte organisationer, som var samlet til møde i Fredericia

Kun ved at anerkende den strukturelle trekant bestående af menighedsråd, gejstlige og kirkefunktionærer kan der lokalt og centralt opnås varige forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, lyder budskabet fra de otte faglige organisationer, som også mener, at tilsynet med menighedsrådenes lokale ledelse bør forbedres.

Del: