Overenskomstforhandlingerne er i gang

22. december 2023

Forhandlingen af overenskomsterne, som for alle offentligt ansatte skal træde i kraft den 1. april 2024, blev skudt i gang i sidste uge. Den 14. december blev der på statens og folkekirkens område udvekslet krav mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) på den ene side og Finansministeriet på den anden side. Samtidig blev der for kirkefunktionærernes vedkommende udvekslet OK24-krav mellem CO10 og Kirkeministeriet.

Den 4. januar deltager Organistforeningen sammen med CO10 i det første forhandlingsmøde med Kirkeministeriet, og her vil kravene blive præciseret, hvorefter de konkrete forhandlinger vil finde sted på en række møder.

Forventningen er, at de centrale forhandlinger (CFU-forliget) vil være afsluttet i den første del af februar, hvorefter de enkelte overenskomster kan færdigforhandles inden månedens udgang. CFU kræver blandt andet, at der vil blive afsat nogle midler til organisationspuljer, som kan finde anvendelse ved de decentrale forhandlinger.

Herefter er det planen, at Organistforeningens medlemmer i løbet af marts bliver bedt om ved en urafstemning at tage stilling til resultatet af et overenskomstforlig.

Lønnen skal følge med
I en pressemeddelelse melder CFU ud, at der vil blive stillet krav om betydelige lønforbedringer, herunder generelle lønstigninger, som i kølvandet på de seneste års store inflation skal forbedre reallønnen for alle.

”For CFU er det afgørende, at vi opnår et resultat, som er mærkbart og som tydeligt kan ses på de statsligt ansattes lønsedler. Lønudviklingen i staten skal samlet følge den private lønudvikling. Det er afgørende for at de statslige arbejdspladser også i fremtiden er attraktive.” udtaler Rita Bundgaard, formand for CFU.

Derudover stilles en række krav, som har til formål at forbedre rammerne for medlemmernes arbejdsliv og arbejdsmiljø. De handler blandt andet om øget fleksibilitet, forbedrede seniorvilkår og bedre rammer for kompetenceudvikling. Hvad seniorerne angår, vil CFU kræve forbedringer inden for både seniorbonus, seniordage og aftalen om seniorordninger.

SU-aftale og TR-aftale
På folkekirkens område har CFU offentliggjort to specifikke forhandlingsemner. For det første ønskes der en aftale om samarbejdsudvalg på folkekirkelige arbejdspladser, en aftale som med visse modifikationer skal svare til den såkaldte SU-aftale, der generelt gælder for ansatte på statslige arbejdspladser med mere end 25 medarbejdere.

For det andet kræver CFU forbedringer for tillidsrepræsentanter, idet ”alle dele af folkekirkens personale skal omfattes af den statslige TR-aftale med aftalte modifikationer eller en tilsvarende TR-aftale”.

Derudover er der blandt andet en række krav, som omhandler forbedrede vilkår for – og bedre beskyttelse af – samtlige tillidsrepræsentanter på statens og folkekirkens område.

LINKS

Del: