Seks nye rytmiske salmer om håb

21. juni 2021

Af Julie Schaumann-Hansen

Håbets ekko

6 salmer om tro, mod og tillid

FRIK 2021

60 kr., se frik.dk

Indhold

 • En længselsnat i byen (Iben Krogsdal/ Birgitte Agerskov Buur)
 • Himmelhvælv (Leif Rasmussen/Arne Andreasen)
 • Håbets morgendæmring (Inge Herz Aarestrup/Johannes Konstantin Neergaard)
 • Jeg fanger en tone (Lisbeth Smedegaard Andersen/Jesper Gottlieb/korsats: Karl Viggo Jespersen)
 • Strejfet af himlen (Arne Andreasen/Willy Egmose)
 • Når rummene fyldes (Marianne Degn Grann/Marianne Legarth)

FRIK’s traditionsrige korhæfte byder i 2021-udgaven igen på en god håndfuld nyskrevne salmer arrangeret for to eller tre lige stemmer. Det er kvalitetssalmer, som dog skæmmes af mindre vellykkede korsatser.

Forum for Rytme i Kirken har, som følge af coronaepidemien, ønsket at udgive et hæfte med seks salmer, der skal ”bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden”. Til det har de fået hjælp til af seks forskellige forfattere og komponister, heriblandt kendte navne som Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal, Arne Andreasen og Jesper Gottlieb. De seks salmer er trykt med melodi og becifring samt arrangeret i korsats (i samme toneart) for lige stemmer. Til to af salmerne er der også en udskrevet klaversats.

Salmeteksterne virker gode og poetiske, uden at jeg skal gå nærmere i detaljer hermed. De tilhørende melodier har hver for sig fine kvaliteter, er hurtige at lære og melodisk sangbare med enkle lifts, trioler eller punkteringer i melodi og akkompagnement til at give et rytmisk præg. Modulation fra mol til dur eller pludselige harmoniske skift en terts op eller ned (mediantisk modulation) ses i flere salmer.

Samlingens rytmiske ståsted understreges af, at fire salmer har regulære omkvæd. Ser man på salmerne alene, er der absolut mange gode takter i hæftet, og de føjer sig på den måde fint til den lange række af nyere salmer og salmeudgivelser, der er kommet de senere år, blandt andet med Kirkesangbogen, 100 Salmer og på Salmer.dk

Klumpspil på midten
I de tilhørende korsatser benyttes flere forskellige satsteknikker, såsom flydestemmer, modstemmer, vekslen mellem flerstemmighed og unisone afsnit. Tanken er måske, at korsatserne kan synges sammen med menigheden, men kun undtagelsesvist overskrider korets ambitus salmemelodiens. Det giver ”klumpspil på midten”, især i trestemmig sats, og det er derfor mere reglen end undtagelsen, at der opstår stemmekryds. Det klinger måske fint, harmonisk, men stemmekryds i ligestemmig sats bør bruges med måde, især hvor alle synger med tekst. Melodien sløres, en korsanger kan have svært ved at holde fast i sin egen stemme, og denne anmelder havde jævnligt problemer med at spille satserne igennem.

Særligt forvirrende er det i Håbets morgendæmring, hvor melodien står øverst i partituret, men klinger nogenlunde konstant under sopranen – som ligger i midten. Den gode stemmeføring halter også hist og her med formindskede intervalspring op eller ned for at opnå en bestemt treklang (Himmelhvælv), ligebevægelse mellem alle stemmer (Håbets morgendæmring), og så stritter det altså på mig at se parallelle kvinter mellem yderstemmer (Jeg fanger en tone)!

Mine favoritter i det nye hæfte er to af de tostemmige satser: En længselsnat i byen (SA), gennemkomponeret og velfungerende i både kor og klaver, og Strejfet af himlen (SA), hvor sopran og alt er to selvstændige melodier, der klinger flot sammen.

Håbet er som bekendt lysegrønt, og FRIK’s seks ”coronatidssalmer” er et absolut fint og passende repertoire at tage fat på, nu hvor vi heldigvis gerne må synge sammen igen i kirke og kor.

Håbets ekko

6 salmer om tro, mod og tillid

FRIK 2021

60 kr., se frik.dk

Indhold

 • En længselsnat i byen (Iben Krogsdal/ Birgitte Agerskov Buur)
 • Himmelhvælv (Leif Rasmussen/Arne Andreasen)
 • Håbets morgendæmring (Inge Herz Aarestrup/Johannes Konstantin Neergaard)
 • Jeg fanger en tone (Lisbeth Smedegaard Andersen/Jesper Gottlieb/korsats: Karl Viggo Jespersen)
 • Strejfet af himlen (Arne Andreasen/Willy Egmose)
 • Når rummene fyldes (Marianne Degn Grann/Marianne Legarth)

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER