Større lønstigning fra april 2024 samt flere forbedringer i nyt CFU-forlig

22. februar 2024

Efter intense forhandlinger mellem Finansministeriet med Nicolai Wammen i spidsen og CFU opnåedes der den 11. februar forlig på statens område. CFU-forliget var ventet med spænding, da disse forhandlinger vedrører de generelle lønstigninger og generelle forbedringer for staten og desuden sætter rammen for forhandlingerne på de enkelte organisationsområder.

Aftalen på statens område er endt med at være en toårig overenskomst, og den sikrer økonomiske forbedringer inden for en ramme på 8,8%, altså i løbet af to år i stedet for de sædvanlige tre år. Der er desuden aftalt en mere retvisende reguleringsordning end den hidtidige, som indebærer, at den offentlige lønudvikling delvist følger udviklingen på det private arbejdsmarked.

Pr. 1. april 2024 udmøntes en lønstigning, som med virkning af reguleringsordningen er på 5,89 procent. Senere i 2025 udmøntes af to omgange i alt 1,47 procent. Udover nævnte lønstigninger hæves pr. 1. april 2025 procentsatsen for de overenskomstansatte organister med 0,4 procentpoint, så pensionssatsen udgør 18,4 procent.

Af CFU-forliget kan også fremdrages, at der er aftalt mere fleksible regler for opsparing af frihed, nye og forbedrede regler for medarbejdermøder i folkekirken, at Kompetencefonden videreføres, og at barselsreglerne forbedres. Dette skal sammen med flere andre forbedringer finansieres inden for rammen på 8,8 procent. Vi vil redegøre nærmere for de forskellige ændringer senere hen. Foreløbig kan man læse mere via linket nedenfor.

Forliget af d. 11. februar er vigtigt, men altså kun en del af det samlede overenskomstforlig for OK24. I skrivende stund forhandler Organistforeningen og CO10 med Kirkeministeriet om Organistoverenskomsten, og også her foregår der svære forhandlinger. Disse ventes afsluttet den 5. marts. Organistforeningen har sammen med CO10 blandt andet stillet krav om overenskomstdækning af de mindre ansættelser, som ellers er undtaget Organistoverenskomsten, samt et nyt rådighedstillæg for organister med 6 eller flere kirker.

Det samlede overenskomstresultat udgøres af CFU-forliget (det store bord) og resultatet af forhandlingerne mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet (det lille bord). Når der foreligger et samlet forlig, sendes dette til en vejledende urafstemning blandt organisterne i foreningen. Dette sker forventeligt medio april måned 2024.

Pressemeddelelse fra CFU med link til resultatpapiret fra CFU-forliget 2024

Del: