Trivsel og indeklima ved sænkede temperaturer

3. november 2022

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udsendt et nyhedsbrev om temperatursænkning i folkekirken. Opmærksomheden henledes blandt andet på, at hvis nogen af de ansatte fryser pga. sænkede temperaturer, vil virksomheden ifølge Arbejdstilsynet skulle se på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger.

I nyhedsbrevet kobles stillesiddende arbejde med kontorarbejde, men meget organistarbejde må også betegnes som stillesiddende arbejde. Her foreslås det blandt andet, at man med sørger for med jævne mellemrum at variere med fysisk aktivitet i form af øvelser eller gåture i et frisk tempo.

Et andet opmærksomhedspunkt er risikoen for skimmelsvamp ved større temperaturudsving. Her vil det blandt andet være en god ide at sikre god udluftning og rengøring.

Læs Kirketrivsel-nyhedsbrevet 

(Man kan tilmelde sig fremtidige Kirketrivsel-nyhedsbreve via formularen nederst til højre på kirketrivsel.dk)

Se også Arbejdstilsynets vejledning: Temperatursænkning på arbejdspladsen

Del: