I slutningen af januar kunne DOKS-formand Karin Schmidt Andersen (til venstre) og projektmedarbejder Sandra Skov Fallesen (til højre) fejre de første 100 tilmeldinger til NKS 2024. Og der er heldigvis plads til mange flere.

Spændende tværnordiske seminarer på NKS 2024

9. februar 2024

Programmet for Nordisk Kirkemusiksymposium den 19. til 22. september 2024 giver mulighed for at tilmelde sig tre seminarer. Antallet af præsenterede seminarer/valgmuligheder vil på NKS2024.dk fortsætte med at vokse måneden ud. Herefter der åbnes for tilmelding til disse, og allerede tilmeldte til NKS vil i den forbindelse få besked.

Flere af seminarne har medvirkende fra øvrige nordiske lande, blandt andet liturgi-seminaret ”gudstjenestens puls”, hvor eksperter fra Norge, Sverige og Danmark er med.

I gudstjenestekategorien er der er også et dobbeltseminar med overskriften Nordisk gudstjeneste / Kirkemusikken og de nye genrer, hvor der efter en gudstjeneste med ”nye” musikgenrer og efter efterfølgende paneldiskussion. Her medvirker kirkemusikerne Karin Runow (Sverige), Thomas Torstrup (Norge), Erik Kolind og Mads Granum (Danmark) samt Karen Felter Vaucanson, der er sognepræst ved Christian Kirke i København.

På programmet finder man desuden et seminar med oplægsholdere fra Sverige, Finland og Island, hvor anledningen er en kommende udgivelse fra Det Lutherske Verdensforbund: The Global Songbook 2024, som markerer 500-året for startskuddet til den lutherske sang- og salme-kultur: den såkaldte Achtliederbuch (Wittenberg 1524), hvori Martin Luther udgav otte nye salmetekster skrevet til nogle af tidens populære melodier. 2024-udgivelsen skal med bidrag fra alle verdensforbundets regioner være en påmindelse om musikkens reformerende og sammenbindende kraft, og den vil på NKS blive præsenteret af fire af dem, som har udvalgt de nordiske bidrag.

På andre seminarer kan man blandt meget andet blive klogere på

  • salmesang med konfirmander (Christine Toft Kristensen og Mette Gautier)
  • firhændigt orgelspil (Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathisen)
  • liturgisk orgelspil og improvisation (i en masterclass med hollandske Sietze de Vries)
  • Ergonomisk spilleteknik ved orglet (Louise Boll)
  • gospelkor (Lars Bak)
  • moderne salmer – tekstligt og musikalsk (Mads Djernes)
  • gudstjeneste med demente (Hugo Jensen og Jeppe Carsce Nissen).

Ved tilmelding inden 1. marts opnås en early bird-pris på 2.200 kr. Herefter stiger symposieafgiften til 2500 kr.

LINKS

I slutningen af januar kunne DOKS-formand Karin Schmidt Andersen (til venstre) og projektmedarbejder Sandra Skov Fallesen (til højre) fejre de første 100 tilmeldinger til NKS 2024. Og der er heldigvis plads til mange flere.

Del: