I lyset af den aktuelle spredning af corona-smitten opfordrer kirkemusikernes organisationer arbejdsgivere og præster til i samarbejde med medarbejderne at finde de nødvendige lokale løsninger, der tager højde for situationens alvor

Udtalelse fra kirkemusikernes faglige organisationer

18. december 2020

Af David Danholt, Ingrid Bartholin Gramstrup og Karin Schmidt Andersen

Kirkemusikernes faglige organisationer har i dag drøftet den aktuelle situation og afholdelse af julens gudstjenester. I den forbindelse udtaler de tre formænd:

Regeringen og landets sundhedsmyndigheder har i forbindelse med den seneste skærpelse af corona-restriktionerne vurderet, at det fortsat er muligt at gennemføre gudstjenester i Folkekirken også i julen. I går d. 17. december meddelte biskopperne, Provsteforeningen, Præsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd, at gudstjenester kan afholdes under nøje overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Organisationerne oplever, at der blandt kirkens medarbejdere er en stigende uro over udsigten til afviklingen af julegudstjenesterne. Mange steder har man øget antallet af gudstjenester den 24.12., og julens gudstjenester planlægges gennemført med både kor og fælles salmesang. Desuden bringer julen mange mennesker ind i kirken, som ofte samles fra forskellige egne af landet. Derfor mener organisationerne, at der er grund til bekymring.

Vi opfordrer indtrængende folkekirkens arbejdsgivere og præster til i samarbejde med medarbejderne at finde de nødvendige lokale løsninger, der tager højde for situationens alvor. Som smittetallene udvikler sig, er det nødvendigt at forholde sig åbent og tilpasse sig en ændret virkelighed.

Organisationerne har gennem pandemien haft et fokus på den særlige risiko, der er i forbindelse med sang i kirker og sognehuse. Dette er f.eks. sket i forbindelse med den sektorbaserede dialog, hvor såvel biskopper, Kirkeministeriet samt menighedsrådenes interesseorganisation har deltaget. Vi kan konstatere, at der tilsyneladende i nogle kirker har været situationer, hvor der er sket smitte i forbindelse med sang på trods af at retningslinjerne har været fulgt. Det synes at understrege det faktum, at der er en større smitterisiko, når der synges.

Hvis gudstjenester, herunder ikke mindst julegudstjenester fortsat gennemføres på et tidspunkt, hvor meget andet lukker ned, påhviler der folkekirken og menighedsrådene et tungt ansvar for, at gennemførelsen sker forsvarligt og efter nøje overholdelse af de retningslinjer, sundhedsmyndighederne har fastlagt. Det er vores indtryk, at dette er tilfældet mange steder. Men vi hører desværre også om tilfælde, hvor der ikke har været udvist den nødvendige agtpågivenhed lokalt. Det er foruroligende. Julens gudstjenester må nødvendigvis tilpasses den alvorlige situation og de lokale fysiske rammer. De planer for gudstjenester og andre aktiviteter, man lagde for måneder siden, passer ikke nødvendigvis til i den aktuelle situation. Kirkernes julefejring må naturligvis ikke give anledning til nye smittekæder.

David Danholt, formand for Dansk Kirkemusiker Forening, formand@kirkemusiker.dk

Ingrid Bartholin Gramstrup, formand for Organistforeningen, formand@organist.org

Karin Schmidt Andersen, formand for Dansk Organist og Kantor Samfund, ksa@doks.dk

I lyset af den aktuelle spredning af corona-smitten opfordrer kirkemusikernes organisationer arbejdsgivere og præster til i samarbejde med medarbejderne at finde de nødvendige lokale løsninger, der tager højde for situationens alvor

Del: