Et bredt udvalg af formænd, næstformænd og sekretariatsledere fra de otte organisationer fotograferet i forbindelse med et seminar i Fredericia i juni, hvor folkekirkens arbejdsmiljø også blev drøftet.

Behov for bedre uddannelse af menighedsråd som arbejdsgiver

31. august 2022

I går var Organistforeningen til møde med kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen sammen med repræsentanter for syv andre kirkefunktionærorganisationer. Parterne drøftede mulighederne for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken med den ledelsesstruktur, som den nu engang har.

Ministeren lyttede til fire hovedbudskaber, som organisationerne i fællesskab har formuleret som følger.

Hovedbudskab 30.08.2022 til kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen

Otte kirkefunktionærorganisationer peger på følgende indsatsområder i forhold til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken:

  • Behov for tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar. Tilsynet skal have beføjelser og sanktionsmuligheder.
  • Behov for opgradering af menighedsrådsmedlemmers kompetencer som arbejdsgivere. Uddannelse skal være obligatorisk.
  • Behov for helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads. Alle skal være forpligtet på at indgå i et kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følges af ansvar.
  • Behov for større repræsentation af medarbejdere i folkekirkens struktur. Kirkefunktionærerne og deres forskellige fagligheder skal i højere grad inddrages i processer og beslutninger.

3F, Den Offentlige Gruppe – forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm
Danmarks Kirketjenerforening – formand Gert R. Schmidt
Danmarks Kordegneforening – formand Henrik Højen
Dansk Kirkemusiker Forening – formand David Danholt
Dansk Organist og Kantor Samfund – formand Karin Schmidt Andersen
Kirkekultur.nu – formand Esther Jensen
Organistforeningen – formand Ingrid B. Gramstrup
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte – formand Bjarne Rødkjær

 LÆS OGSÅ: Kirkefunktionærer drøftede arbejdsmiljøet (Organist.org, september 2022

Et bredt udvalg af formænd, næstformænd og sekretariatsledere fra de otte organisationer fotograferet i forbindelse med et seminar i Fredericia i juni, hvor folkekirkens arbejdsmiljø også blev drøftet.

Del: