Formænd og rektorer for de fire institutioner, som fremover skal samarbejde om Liturgisk Forum, skriver under på aftalen. Begivenheden fandt sted under et fælles bestyrelsesmøde mellem kirkemusikskolerne den 20. november 2023. Fra venstre er det Charlotte Muus Mogensen, der er rektor for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Marianne Gaarden, der er formand for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Elof Westergaard, der er formand for både FUV og Løgumkloster Kirkemusikskole, Birgitte Stoklund Larsen, der er rektor for FUV, Hans Christian Hein, der er rektor og fungerende rektor for hhv. Løgumkloster og Vestervig Kirkemusikskole og biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der er formand for Vestervig Kirkemusikskole.

En spydspids for samarbejdskulturen i folkekirken starter op i august 2024

29. november 2023

Efter at de nødvendige millioner til etableringen af et Liturgisk Forum i oktober blev budgetteret, kunne formænd og rektorer for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og de tre kirkemusikskoler forrige mandag skrive under på en samarbejdsaftale. Aftalen forankrer formelt det kommende liturgicenter i institutionerne i fællesskab. Den er formuleret på baggrund af Kommissoriet for Liturgisk Forum, som biskopperne vedtog i foråret, og som sådan indeholder den ikke noget væsentligt nyt.

En nyhed er det til gengæld, at rektor for Sjællands Kirkemusikskole Charlotte Muus Mogensen er udpeget som kirkemusikskolernes repræsentant i den faglige styregruppe, der skal nedsættes til at prioritere arbejdet i Liturgisk Forum og efter planen ansætte én fuldtids- og to deltidsmedarbejdere. Dermed er hun også automatisk formand for styregruppen.

”Kirkemusikskolerne glæder sig til samarbejdet i Liturgisk Forum, der vil kunne være med til at sætte et større fokus på kirkemusikken i forbindelse med liturgiarbejdet i folkekirken”, siger Charlotte Muus Mogensen i en fælles pressemeddelelse udsendt i forlængelse af sidste uges stiftende møde.

Heraf fremgår det også, at arbejdet med nedsættelse af styregruppe og ansættelse af projektmedarbejdere går i gang i begyndelsen af det nye år, så Liturgisk Forum kan etableres 1. august 2024.

Kan knytte musikken og Ordet sammen
Samarbejdet og kommissoriet definerer også, hvem styregruppens der er næstformand, nemlig rektor for FUV, hvor Liturgisk Forum får sin base.

”I FUV glæder vi os meget til samarbejdet om Liturgisk Forum. Jeg håber, det kan blive en spydspids for samarbejdskulturen i folkekirken, når præster, kirkemusikere og kirke- og kulturmedarbejdere får en fælles platform for arbejdet med liturgi i folkekirken”, siger rektor for Birgitte Stoklund Larsen.

Biskop Elof Westergaard har været formand for en arbejdsgruppen, der resulterede i oprettelsen af Liturgisk Forum, og er formand for både FUV og Løgumkloster Kirkemusikskole.

”Fra biskopperne glæder vi os over, at Liturgisk Forum nu begynder at tage form og kan være med til at løfte arbejdet med liturgi i folkekirken. Jeg har de største forventninger til, at det vil blive til gavn og glæde for det lokale kirkeliv, knytte musik og ordets forkyndelse tættere sammen”, siger han.

Der er afsat 15,2 mio. kroner på folkekirkens fælles budget til en 6-årig projektperiode (2024-2029).

En opsummering af beskrivelsen af Liturgisk Forums formål, succeskriterier, arbejdsområder og organisering kan læses på side 6 i referatet fra biskoppernes møde i april 2023.

Den nye samarbejdsaftale mellem FUV og KMS om Liturgisk Forum kan ses her.

Formænd og rektorer for de fire institutioner, som fremover skal samarbejde om Liturgisk Forum, skriver under på aftalen. Begivenheden fandt sted under et fælles bestyrelsesmøde mellem kirkemusikskolerne den 20. november 2023. Fra venstre er det Charlotte Muus Mogensen, der er rektor for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Marianne Gaarden, der er formand for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Elof Westergaard, der er formand for både FUV og Løgumkloster Kirkemusikskole, Birgitte Stoklund Larsen, der er rektor for FUV, Hans Christian Hein, der er rektor og fungerende rektor for hhv. Løgumkloster og Vestervig Kirkemusikskole og biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der er formand for Vestervig Kirkemusikskole.

Tags:

Del: