Organistforeningen opfordrer medlemmerne til at deltage i den store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, når den bliver udsendt senere i år.

Folkekirkens psykiske arbejdsmiljø undersøges igen

1. juni 2023

I bestyrelsens skriftlige beretning bragt i medlemsbladets maj-nummer oplyses det, at en spørgeskemaundersøgelse til folkekirkens ansatte om det psykiske arbejdsmiljø skulle udsendes ultimo april. Dette er dog udskudt til efter sommerferien, hvor man som folkekirkeansat kan forvente at modtage en invitation i sin e-Boks til at deltage i undersøgelsen.

Som med den seneste store arbejdsmiljøundersøgelse fra 2012 vil den nye undersøgelse både omfatte en kvalitativ del i form af spørgeskemaet og en kvalitativ del i form af interviews og supplerende analyser. Resultaterne vil med tilhørende anbefalinger blive fremlagt i en rapport, som nu kan ventes udsendt i starten af 2024.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvilket analysefirma, som er valgt til opgaven, men af Kirkeministeriets offentlige udbudsmateriale kan man se, der prisen for den omfattende undersøgelse kan ligge på op til 900.000 kr.

En væsentlig pointe for Kirkeministeriet og den bredt sammensatte projektstyregruppe er samtidig, at den kommende undersøgelse skal give indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden undersøgelsen fra 2012, og at den derudover gerne må omfatte nye temaer. Desuden fremgår det af materialet, at ”undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken”.

For de nysgerrige er ministeriets ikke-aktuelle udbudsmateriale at finde her

Organistforeningen opfordrer medlemmerne til at deltage i den store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, når den bliver udsendt senere i år.

Del: