Et billede af Inge Bech Hansen fra 2010. Hun var ansat på Organistforeningens sekretariat fra dette år og frem til sin død i september 2023.

Inge Bech Hansen er død

9. november 2023

Det var med stor sorg og vemod, vi modtog meddelelsen om, at vores sekretariatsmedarbejder gennem mange år Inge Bech Hansen døde den 20. september 2023, 60 år gammel.

Inge blev efter 27 års ansættelse hos Nybolig ansat som sekretariatsmedarbejder hos Organistforeningen den 1. februar 2010. Hun blev hurtigt en værdsat og afholdt medarbejder. Ud over på bedste vis at løse de opgaver, der var indeholdt i hendes stilling, udviste hun en stor interesse for og indlevelse i foreningen som helhed. Hun satte stor pris på at blive inddraget i forskellige områder af foreningens drift og udvikling, og med en stærk hukommelsesevne opbyggede hun derved en kolossal viden og historik, som blev en meget værdifuld faktor for skiftende sekretariatsledere, formænd, bestyrelser og tillidsrepræsentanter.

Inge havde indimellem sin egen mening om, hvordan opgaverne skulle løses, og fandt sine egne systemer. De fungerede godt for hende, tingene blev løst for foreningen, og hendes engagement var ikke til at tage fejl af.

Inge var meget glad for kontakten til foreningens medlemmer og tillidsrepræsentanter. Hun har utallige gange i telefonsamtaler og mails hjulpet med at besvare spørgsmål og løse problemer. Hun brugte sin viden, erfaring og generøse hjælpsomhed til at fjerne sten på vejen og byrder fra skuldrene.

I mange år var Inge en uundværlig ressource i det praktiske arbejde i forbindelse med planlægning og udførelse af årsstævnerne. Hun elskede at få lov at komme med ideer og være kreativ og ikke mindst at deltage i stævnerne. Her mødte hun nemlig medlemmerne, og det var karakteristisk for hende, at hun ved festmiddagene foretrak at sidde til bords med medlemmer og tillidsrepræsentanter og ikke til højbords.

Inge var gennem de seneste år stærkt udfordret helbredsmæssigt, men med en ufattelig stærk vilje og stålsathed – sammen med tro og håb på, at tingene nok skulle bedre sig – lykkedes det hende i lange perioder at udføre sit arbejde på sekretariatet og fra sin hjemmearbejdsplads. Hun lagde ikke skjul på sin glæde ved arbejdet og sin stærke tilknytning til Organistforeningen. Det var gengældt, og det lå os stærkt på sinde at fastholde hende på sekretariatet.

Inge har sat sine markante aftryk i foreningens historie, og hun vil blive savnet og husket meget længe. Inge blev bisat fra Tørring Kirke den 30. september 2023.

Ære være Inge Bech Hansens minde.

På Organistforeningens vegne,
Louis Wollert Torp og Ingrid Bartholin Gramstrup

Et billede af Inge Bech Hansen fra 2010. Hun var ansat på Organistforeningens sekretariat fra dette år og frem til sin død i september 2023.

Del: