Den nye kirkeminister, Louise Schack Elholm, har stor folketingspolitisk erfaring og som hidtidig kirkeordfører var hun en oplag afløser på ministerposten.

Ny kirkeminister skal svare på spørgsmål om arbejdsmiljø

2. januar 2023

Louise Schack Elholm har som kirkeminister blandt meget andet fået til opgave at forsvare afskaffelsen af en helligdag og signalere handlekraft på arbejdsmiljøområdet.

Den 15. december 2022 blev posten som kirkeminister besat af Venstres Louise Schack Elholm, som i den forrige folketingsperiode var partiets kirkeordfører og skatteordfører og desuden næstformand for Folketingets Kirkeudvalg. Så hun har stor erfaring med sit område.

Den nye minister er født i 1977, blev uddannet cand.polit. i 2006 og kom i Folketinget allerede året efter. En søgning på ft.dk indikerer, at hun i folketingsperioden 2019-2022 har været en aktiv ordfører. Hun stillede kirkeministeren 87 spørgsmål i regi af Kirkeudvalget – om end det ikke syner af så meget i sammenligning med hendes 1.098 spørgsmål til skatteministeren.

Den nye SVM-regering har i sit ellers omfattende nedskrevne grundlag ikke medtaget nogen konkrete kirkepolitiske visioner, blot at folkekirken fortsat skal have en særstatus og være præget af rummelighed. Men regeringsgrundlaget er som bekendt heller ikke skrevet af Louise Schack Elholm.

Slut med store bededag?
Det konstateres desuden i grundlaget, at Danmark er et kristent land. Den nye minister blev ved ministeroverdragelsen den 15. december spurgt af de tilstedeværende journalister, hvordan dette egentlig harmonerer med, at regeringen vil afskaffe en helligdag fra og med 2024, givetvis store bededag, for at få penge i statskassen til øgede forsvarsudgifter.

“Danmark bliver hverken mere eller mindre kristent af det her forslag,” lød det forsigtige svar fra Louise Schack Elholm ifølge Kirke.dk.

I sin nytårstale den 1. januar 2023 valgte statsminister Mette Frederiksen i øvrigt at fastholde det upopulære forslag, som er blevet kraftigt kritiseret af blandt andet FH.

”Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis ikke vi – hver og én – er klar til at yde mere. Vi kan kun udvikle vores samfund, hvis vi tør forandre,” lød statsministerens argument, som efterfølgende fra forskellige sider blev karakteriseret som fup (Enhedslisten) og sludder (Konservative).

Stadig fokus på arbejdsmiljøet
Blandt Louise Schack Elholms kommende opgaver er at besvare nogle udvalgsspørgsmål, som hun sammen med det konservative kirkeudvalgsmedlem Birgitte Bergman selv har stillet tilbage i august. Dengang bad de om ministerens kommentarer til en spørgeundersøgelse, som DR havde offentliggjort kort forinden.

”Vil ministeren (…) redegøre for, hvad ministeren agter at foretage sig for at sikre en markant forbedring af arbejdsmiljøet i vores folkekirke,” lød formuleringen i et af de tre spørgsmål.

Daværende kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen nåede ikke at svare, da flere planlagte samrådsmøder i kirkeudvalget blev aflyst, hvorefter der blev udskrevet valg til Folketinget. Over for Kristeligt Dagblad var hun imidlertid ikke afvisende for, at ændringer af folkekirkens ledelsesstruktur – efter nøje overvejelser og dialog – kunne komme på tale. Og samme synspunkt havde Venstre:

“Gennem tiden har vi løbende givet menighedsrådene mere ledelsesansvar og flere arbejdsopgaver, og i nogle kirker har det medført et arbejdspres, der har været med til at forringe arbejdsklimaet. Derfor er vi ikke afvisende overfor at se på, om der er nogle af menighedsrådenes opgaver, herunder de ledelsesmæssige, der skal gøres lettere,” sagde Louise Schack Elholm til Kristeligt Dagblad den 15. august 2022.

Derfor var det også nærliggende, at hun blev spurgt om emnet i forbindelse med ministeroverdragelsen fire måneder senere:

“Jeg har stadigvæk fokus på arbejdsmiljøet, men jeg skal først sætte mig ind i, hvad der ligger af sager, før jeg kan sige, hvad jeg kan tage fat i først. For det kan jo godt være, der ligger noget, jeg ikke er bevidst om,” svarede hun ifølge Kirke.dk.

Kirke og landdistrikter
Louise Schack Elholm er den første kirkeminister siden Manu Sareen i 2014, som ikke samtidig er kulturminister. Til gengæld er hun også både minister for landdistrikter og for nordisk Samarbejde. Lolland-Falsters biskop, Marianne Gaarden, glæder sig over for Kristeligt Dagblad over kombinationen af kirke og landdistrikter.

“Så kan [hun] kombinere sin viden fra de to ressortområder. 80 procent af kirkerne ligger på landet, mens 80 procent af befolkningen er i byen, og det giver nogle grundlæggende strukturelle udfordringer i folkekirken, som jeg håber, hun kan være med til at løse,” sagde biskoppen til avisen i december.

LINKS

Den nye kirkeminister, Louise Schack Elholm, har stor folketingspolitisk erfaring og som hidtidig kirkeordfører var hun en oplag afløser på ministerposten.

Del: