Ny plan skal mindske rummet for misforståelser ved fremtidige kriser

17. november 2022

Erfaringerne fra coronakrisen har blotlagt et behov for en fælles kriseberedskabsplan for folkekirken med dens normalt så flade struktur. Med afsæt i blandt andet erfaringerne fra coronatiden er der nu udarbejdet en sådan plan for at sikre, at folkekirken under en national krise fortsat kan udøve sit virke.

”Det gør os i stand til hurtigt at kunne agere og kommunikere, når vi på forhånd har aftalt beslutningsprocesser og organisering, og det er afgørende for alle led i folkekirken i en krisetid,” siger biskop Henrik Stubkjær i en pressemeddelelse.

Der er tale om et internt arbejdsredskab, som er målrettet aktører fra Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen, Præsteforeningen, bispekollegiet og de faglige organisationer, og kriseberedskabsplanen er derfor også udformet i fællesskab af repræsentanter herfra.

Omdrejningspunktet er at sikre koordinering og skabe klare kommunikationsveje, så krisen i fællesskab bliver håndteret bedst muligt. Til at sørge for dette skal der etableres en såkaldt strategisk krisestab, og arbejdet med at finde repræsentanter til denne er nu i gang.

Hent kriseberedskabsplanen her

Tags:

Del: