Den nye samtaleguide fra FSU har form af et pdf-dokument på seks sider, som ud over forside og introduktion byder på tre samtaleark, hvis temaer er henholdsvis "Sammen om arbejdet", "Kommunikation" og "Trivsel og arbejdsglæde"

Ny samtaleguide skal styrke arbejdsmiljøet lokalt

26. oktober 2022

Folkekirkens Samarbejdsudvalg står bag en ny guide til dialog om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i sognene. I den forbindelse udsender medlemsorganisationerne følgende som en fælles artikel.

De lokale folkekirkelige arbejdspladser er fælles arbejdspladser for både præster og kirkefunktionærer. Derfor skal samtaler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel foregå i fællesskab mellem menighedsråd, præster og kirkefunktionærer. Det er udgangspunktet i en ny samtaleguide, som Folkekirkens Samarbejdsudvalg står bag.

”I Folkekirkens Samarbejdsudvalg har vi arbejdet hurtigt og tæt sammen på tværs. Resultatet er et godt redskab, der kan bruges til at understøtte den lokale dialog om arbejdsmiljøet,” siger Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd.

Et håndgribeligt værktøj
Guiden, der kan bruges på medarbejdermødet, fortæller trin for trin, hvordan samtalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan forberedes, gennemføres, og hvordan der kan følges op. Med andre ord er guiden et meget håndgribeligt værktøj, der kan bruges til at tage en samtale om, hvordan man samarbejder og kommunikerer med hinanden på den enkelte arbejdsplads, og hvad der er vigtigt for, at alle oplever arbejdsglæde.

Samtaleguiden bliver hilst velkommen af de faglige organisationer.

”I FAKK håber vi, at det vil medvirke til, at medarbejdere og menighedsråd sammen får sat gang i dialogen om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Det glæder os også, at samtaleguiden er blevet til i et godt samarbejde mellem parterne i arbejdsmiljørådet og FSU,” siger Bjarne Rødkjær, Forbundsformand i FAKK.

Også Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen, ser samtaleguiden som et godt hjælpemiddel.

“Det er så vigtigt, at vi bryder tavsheden om det dårlige arbejdsmiljø, hvor det findes, og får en god, grundig og åben samtale om, hvordan samarbejdet bliver til trivsel for alle. Derfor er samtaleguiden et godt udgangspunkt og hjælpemiddel for det fælles arbejde,” udtaler Pernille Vigsø Bagge.

Arbejdsmiljø er et fælles anliggende
Folkekirkens struktur med to ledelsesstrenge betyder, at biskop og provst har ansvaret for at sikre præsters arbejdsmiljø, mens menighedsrådet har ansvaret for at sikre kirkefunktionærernes arbejdsmiljø. Men det en fælles sag at sikre et godt arbejdsmiljø på den fælles kirkelige arbejdsplads. Derfor er der i udarbejdelsen af samtaleguiden lagt vægt på, at den skal bidrage til at styrke den gensidige forståelse for forskellige fagligheder og roller samt respekten for hinanden.

”Vi er ikke kirke alene, men altid i fællesskab. Derfor er det vigtigt, at alle fagligheder bringes i spil, og at samtalen foregår i respekt for de bidrag, hver af os yder til det fælles”, siger biskop Peter Birch, der understreger, at materialet giver mulighed for at kvalificere den løbende samtale om kvalitet i folkekirkens kerneydelser og i de afgørende samarbejdsrelationer mellem kirkens ansatte.

Ifølge Ingrid Bartholin, formand for Organistforeningen, åbner samtaleguiden mulighed for med en positiv tilgang at se arbejdspladsen og kollegerne i lyset af en helhedskultur med samarbejde, respekt og ansvar som omdrejningspunkter og derved minimere et eventuelt konfliktpotentiale.

”Med samtaleguiden i hånden er incitamentet lagt til at begynde eller styrke en løbende fælles og tillidsfuld samtale mellem præster, kirkefunktionærer og menighedsråd om trivsel, arbejdsmiljø og det fælles anliggende, som alle med deres respektive fagligheder og personligheder byder ind med på den lokale arbejdsplads,” siger Ingrid Bartholin.

Første resultat af fælles handleplan
Samtaleguiden er det første resultat af Folkekirkens Samarbejdsudvalgs handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. Planen blev præsentereret i september og har blandt andet fokus på at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Find samtaleguiden her

SE OGSÅ: Folkekirkens Samarbejdsudvalg går sammen om en fælles plan for arbejdsmiljøet (Kirkeministeriet 14.09.2022)

Den nye samtaleguide fra FSU har form af et pdf-dokument på seks sider, som ud over forside og introduktion byder på tre samtaleark, hvis temaer er henholdsvis "Sammen om arbejdet", "Kommunikation" og "Trivsel og arbejdsglæde"

Del: