Onsdag den 20. april blev OK21 endeligt godkendt i CFU, og overenskomsten for de næste tre år er dermed på plads på det statslige område og i folkekirken.

OK21 er godkendt

21. april 2021

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har nu godkendt det samlede CFU-overenskomstforlig, efter at de statsligt ansatte og deres foreninger har sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år.

Formand for CFU Rita Bundgaard udtaler i den forbindelse i en pressemeddelelse:

”Jeg er rigtig glad for, at vi har fået medlemmernes opbakning til OK21-forliget. Jeg oplever, at medlemmerne har lagt vægt på, at vi sikrer reallønnen, og at vi viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.”

Over de kommende tre år er aftalt en lønstigning på 5,05 pct for alle statens ansatte og øvrige forbedringer svarende til 0,20 pct. Ud over dette forventes en lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse.

Rita Bundgaard fortsætter:

”Forliget betyder også, at alle medarbejdere, der er 62 år eller ældre, har ret til to dages seniorfridage pr. år – eller at værdien heraf kan udbetales. Jeg har stor tiltro til, at denne ordning vil være en vigtig begyndelse til at skabe et godt seniorarbejdsliv. Jeg er bl.a. også tilfreds med, at vi blev enige om at videreføre kompetenceudviklingsfonden.”

Den nye overenskomst gælder for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024, og de ansatte vil hurtigt få den at mærke i form af en lønstigning.

Der er som udgangspunkt aftalt en lønstigning på 0,8 procent fra april 2021, men den endelige reguleringsprocent endnu ikke er offentliggjort. Det er samtidig uvist, om man vil kunne nå at få stigningen med i udbetalingen i næste uge, eller om den vil blive efterreguleret med maj-udbetalingen.

Læs mere om OK-resultatet her

OPDATERET 23.04.2021: Vi har modtaget reguleringsprocenten nu – se de opdaterede lønsatser

Onsdag den 20. april blev OK21 endeligt godkendt i CFU, og overenskomsten for de næste tre år er dermed på plads på det statslige område og i folkekirken.

Del: