Lovændring kan ændre spillereglerne for menighedsråd som arbejdsgivere

Kirkemini ...