De fleste af arrangementerne byder på meget mere end blot TR-valg, eksempelvis i Aalborg Stift, som foregår i Ansgars Kirken, hvor man kan opleve dette orgel.

Tillidsrepræsentantvalg – kom og vær med

1. september 2023

Deltag i de stiftsvise møder med blandt andet valg af tillidsrepræsentanter. Deltagelse er gratis. Og hvis du måske selv går med en tillidsrepræsentant i maven, så tag fat i en af de nuværende TR’er eller sekretariatet – det gælder allermest, hvis du er ansat i Ribe eller Haderslev Stifter.

Københavns Stift & Helsingør Stift
Mandag den 30. oktober kl. 17-21
Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 København S
(Gratis parkering ved kirken)

Sekretariatsleder Louis Torp kommer på besøg og vil holde oplæg om blandt andet resultaterne af foreningens lønundersøgelse samt svare på spørgsmål generelt. Herefter vil der være et let måltid efterfulgt af tillidsmandsvalg, hvor to eller gerne tre TR’er skal vælges. Kenn Therkelsen og Inger Marie Riis stiller op til genvalg. Til sidst vil der være kollegial sparring om kor-og orgelrepertoire.

Tilmelding til Inger Marie på sms 23 40 81 71 eller imr@solvangkirke.dk senest den 16. oktober på grund af bestilling af mad.

Roskilde Stift & Lolland-Falster Stift
Mandag den 13. november kl. 11-14
Sognegården, Anne Marie Vej 1a, 4250 Fuglebjerg

Sekretariatsleder Louis Torp kommer og præsenterer hovedpointer fra Organistforeningens lønundersøgelse 2023. Han vil desuden være til rådighed for spørgsmål, kommentarer og almindelig drøftelse/orientering. Efter en frokost vil der være TR-valghandling, og TR Anders Juhl vil fortælle den gode historie om sin arbejdsplads og tilgang til organistfaget.

Tilmelding til Anders på ajuhl@km.dk senest den 6. november.

Fyens Stift
(TR-valgarrangement fælles med DOKS)
Mandag den 6. november kl. 10-14
Ansgargården ved Ansgars Kirke, Sdr. Boulevard 1, 5000 Odense C

Sekretariatsleder Bjørn Arberg fra DOKS kommer og holder oplæg samt svarer på spørgsmål. Desuden vil foreningerne holde TR-valg hver for sig, og der bliver en lille koncert ved fynske organister.

Tilmelding til Lene Dam på ledam@km.dk senest den 30. oktober.

Haderslev Stift
Fredag den 17. november kl. 15.00-16.30
Oplysninger om sted følger

 Ved TR-valget genopstiller Pia Jeanette Nielsen ikke.

Ribe Stift
Onsdag den 15. november kl. 13.30-15.00
Askov Kirke, Askov Kirkevej 7A, 6600 Vejen

Efter indledende fællessang i kirken er der kaffe/te i sognehuset. Derefter TR-valg (Mette Bredthauer genopstiller ikke). Tilmelding til valgarrangementet påskønnes i form af en sms til Mette på tlf. 3064 3045.

Aarhus Stift
Mandag den 9. oktober kl. 9.30-12
Silkeborg Kirke, Torvet 10C, 8600 Silkeborg

Program:
Kl. 9.30         Rundstykker og kaffe/te
Kl. 10.00       Karin Viller Hansen, tidligere organist gennem mange år ved Silkeborg Kirke, præsenterer orgelmusik til gudstjenester. Der vil være inspiration til musik til både store og små orgler.
Kl. 11.30       Valg af TR, Christian Holdensen og Helle Sandberg Zederkof genopstiller begge.
Kl. 12.00       Tak for i dag

Tilmelding af hensyn til traktementet senest fredag d.6. oktober til Helle på tlf. 24456236 eller mail: heze@km.dk

 Viborg stift
Onsdag den 1. november kl. 12-15
Sognehuset, Rørbækvej 9C, 8766 Nørre Snede

Kom og vær med til en dag, hvor vi taler om løn og arbejdsvilkår for organister, og oplev samvær og erfaringsudveksling med kollegaer. Efter en frokost vil sekretariatsleder Louis Torp præsentere resultater fra lønundersøgelsen 2023, og han svarer gerne på spørgsmål om emner i øvrigt. Herefter er der TR-valg, og arrangementet rundes af med kaffe.

Det er Karen Skovbjerg og Mette J Christiansen, der er på valg. Man bliver valgt for to år ad gangen, og det er også muligt for andre at stille op. Karen Skovbjerg er organist ved Houlkær Kirke i Viborg, og Mette J Christiansen er organist ved Nørre Snede og Hampen Kirker.

Tilmelding senest den 25. oktober til Mette J Christiansen: mjc@km.dk eller 21743734, eller Karen Skovbjerg: kskovbjerg9@gmail.com eller 30339810.

Aalborg Stift
Mandag den 30. oktober kl. 9-12.30
Ansgars Kirken, Vesterbro 1A, 9000 Aalborg

Programmet byder på:

  • morgensang, rundstykker og kaffe,
  • rundvisning i kirkens nye sognehus,
  • orgelkoncert ved organist Niels Jørgen M. Møller,
  • idéer til orgelbænken,
  • rundbordssamtale om faglige emner,
  • valg af tillidsrepræsentanter for de kommende to år,
  • afslutning med en let frokost.

Af hensyn til beværtningen ønskes der tilmelding, hvilket sker til Lasse Christensen på tlf. 28 39 77 90 eller mail: lc@km.dk senest den 24. oktober 2023. Skriv, hvis du har særlige kosthensyn.

De fleste af arrangementerne byder på meget mere end blot TR-valg, eksempelvis i Aalborg Stift, som foregår i Ansgars Kirken, hvor man kan opleve dette orgel.

Del: