Inge Kjær Andersen er formand for Landsforeningen af Menighedsråds personaleudvalg, som nu ønsker en sproglig revidering af Menighedsrådsloven, hvor ”kontaktperson” bliver til ”personaleansvarlig”. Her bringer hun en hilsen fra Landsforeningen under Organistforeningens stævne i Aalborg i 2023.

Ændringer kan være på vej for sognenes personaleledelse

29. februar 2024

Landsforeningen af Menighedsråd har foreløbig ikke meldt ud, om den kan tilslutte sig et forslag om obligatorisk uddannelse for personaleledere. Den har derimod offentliggjort et ønske om at ændre kontaktperson-betegnelsen til personaleansvarlig.

I rapporten om den store arbejdsmiljøundersøgelse, som blev offentliggjort i slutningen af januar, finder man ti anbefalinger, der på forskellige niveauer ”skal løse aktuelle udfordringer i det psykosociale arbejdsmiljø og samtidig fastholde det, som fungerer godt”. Her anbefales det, at der i folkekirken etableres en obligatorisk uddannelse for ledere med personaleansvar,

”Systematisk uddannelse og opfølgning vil være et nødvendigt fundament, der kan styrke kompetencer til at lede medarbejdere og understøtte selvledelse, arbejdsmiljøet og kulturen i folkekirken,” lyder begrundelsen fra rapportens forfattere, som også skriver, at der bør ”være opmærksomhed på, om den obligatoriske ledelsesuddannelse kan understøttes af mulighed for frikøb eller tabt arbejdsfortjeneste for valgte medlemmer af menighedsråd”.

Det fremgår ikke, hvorvidt rapportens forfattere i den sammenhæng tænker på en mere omfattende kompetenceudvikling end den nuværende ”Folkekirkens Lederuddannelse for personaleledere”, som er et kursus med syv undervisningsdage, eller lederuddannelsen for kontaktpersoner, som er et kursus over fire dage.

Vil ændre kontaktpersontitlen
I rapporten er der også en anbefaling om, man i sognene blandt andet indfører fælles trivselssamtaler og faste sociale aktiviteter. Desuden vil man ifølge arbejdsmiljøkonsulenterne, som har skrevet rapporten gøre klogt i at genoverveje placeringen af arbejdsgiveransvaret i sognene, uden at dette dog konkretiseres nærmere.

Fra Landsforeningen af Menighedsråds side har man endnu ikke taget officielt stilling til de forslag, som vedrører menighedsrådene. Foreløbigt varsles det i en nyhed fra LAM, at ”der er initiativer på vej, der skal forbedre arbejdsmiljøet i folkekirken”, og at der er ”planlagt møder mellem biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen, hvor man i fællesskab tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger”.

Landsforeningens bestyrelse kommer dog selv med et forslag, som skal bidrage til løse et problem, som fremgår af den nye rapport: For hver fjerde af dem, som har svaret i efterårets store spørgeskemaundersøgelse, er det kun delvist eller i lav grad tydeligt, hvem deres nærmeste leder er.

”Derfor ønsker Landsforeningens bestyrelse, at kontaktpersonens opgaver skal være mere tydelige, og der skal findes en mere retvisende betegnelse end kontaktperson’,” står der i nyheden fra LAM.

”Det er selvfølgelig ikke en ændring af ordet kontaktperson, der alene kommer til at skabe klarhed om rollefordelingen og ledelsesansvar, men det er et af flere tiltag, der tilsammen kan gøre en forskel,” forklarer næstformand Inge Kjær Andersen.

LINKS:

Inge Kjær Andersen er formand for Landsforeningen af Menighedsråds personaleudvalg, som nu ønsker en sproglig revidering af Menighedsrådsloven, hvor ”kontaktperson” bliver til ”personaleansvarlig”. Her bringer hun en hilsen fra Landsforeningen under Organistforeningens stævne i Aalborg i 2023.

Del: