Trappen op til orglet behøver ikke leve op til de normale krav til trapper på arbejdspladser, men Arbejdstilsynet giver påbud, hvis trappen vurderes som farlig at benytte.

Arbejdstilsynet har præciseret sin praksis omkring påbud

22. december 2023

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAR) har afholdt et møde med Arbejdstilsynets (AT’s) tilsynschef og koordinator for de tilsynsførende, som fører tilsyn i de folkekirkelige brancher. Her præciserede Arbejdstilsynet, hvad der skal til, for at der afgives påbud.

Noget af det, som AT har et generelt fokus på, er at man i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV) skal huske at inddrage et eventuelt børnekor. Dette må vel at mærke gerne ske via korlederen – det forventes altså ikke, at børnene deltager i APV-mødet.

Hvad det fysiske arbejdsmiljø og sikkerhed angår, talte FAR og AT blandt andet sammen om pulpiturers adgangs- og flugtveje. Mange steder er trapperne for stejle og/eller smalle til at leve op til de formelle krav, men i praksis vil det bero på en konkret vurdering, og der vil normalt kun gives påbud, hvis der er forværrende faktorer som slidte/rådne trin eller manglende gelænder.

I kategorien af såkaldte velfærdsforanstaltninger har AT tidligere givet udtryk for, at ansatte skal have adgang til et toilet, som ikke må deles med kirkens besøgende. Men på FAR’s møde med AT blev dette ændret til, at toilettet godt kan være offentligt, hvis man fra kirkens side selv står for rengøringen, og hvis toilettet kun ”i begrænset omfang” anvendes af offentligheden.

Læs mere i Nyhedsbrev 2023-8 om arbejdsmiljø og trivsel for ansatte og ledere i folkekirken

Trappen op til orglet behøver ikke leve op til de normale krav til trapper på arbejdspladser, men Arbejdstilsynet giver påbud, hvis trappen vurderes som farlig at benytte.

Del: