Som organist og lokal musikaktør kan du nu være med til at sætte fokus på kirkemusikkens betydning og slægtskabet mellem de nordiske lande gennem NKF2024, som har fået dette logo.

Deltag i Nordisk Kirkemusikfestival 2024 med et musikarrangement

29. juni 2023

I dagene den 14.-22. september 2024 ønsker styregruppen bag Nordisk Kirkemusiksymposium i København, at der over hele landet ”sættes fokus på kirkemusikkens betydning og slægtskabet mellem de nordiske lande [med] en begivenhed, der henvender sig bredt til folkekirken og landets borgere.” Opfordringen til landets organister går derfor på, at de allerede nu overvejer, hvordan de kan arrangere noget, som indgår i Nordisk Kirkemusikfestival.

Man skal naturligvis lige huske, at man formodentlig selv er på NKS2024 i dagene den 19.-22. september 2024, sådan at man ikke i de dage placerer et lokalt arrangement, som kræver ens tilstedeværelse.

Der kan være tale om eksempelvis musikgudstjenester, sangaftener, koncerter, foredrag, debat eller noget helt andet. Og når man tilmelder sit arrangement, vil det få plads i en fælles kalender, som vil kunne tilgås via NKS2024’s hjemmeside.

I sin ideudvikling kan man eventuelt lade sig inspirere af de målsætninger, som styregruppen bag Nordisk Kirkemusiksymposiet har formuleret for selve symposiet:

  • En manifestation af kirkemusikkens kvalitet og mangfoldighed
  • En begivenhed, der demonstrerer den rige tradition, de nordiske kirkers musik bygger på, og kirkemusikkens relevans i et flerkulturelt og sekulariseret 2024
  • Skabe samhørighed mellem de nordiske lande.
  • Fokus på den opvoksende generations adgang til og brug af kirkemusikken.

Se her, hvordan du tilmelder dit arrangement til NKF2024 

Som organist og lokal musikaktør kan du nu være med til at sætte fokus på kirkemusikkens betydning og slægtskabet mellem de nordiske lande gennem NKF2024, som har fået dette logo.

Del: