Enighed om videreførelse af Organistoverenskomsten

2. marts 2021

Mandag d. 1. marts blev Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet enige om at videreføre Organistoverenskomsten. Således foreligger nu et samlet resultat for OK21: et CFU-forlig og en aftale mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet.

Aftalen om organistoverenskomsten indeholder ikke større ændringer. Mest iøjefaldende er nok, at DOKS – som hidtil har været part i Organistoverenskomsten – skal skrives ud af overenskomsten, således at Organistforeningen/CO10 fremefter er eneste part i Organistoverenskomsten. Organistoverenskomsten vil fremover kun omfatte organister med PO/KMOK-eksamen, idet DOKS har valgt at blive del af AC-overenskomsten. Endvidere kan nævnes, at de lønforhandlingsregler som hidtil har været gældende for organister og andre kirkefunktionærgrupper, nu bliver gjort permanente. Med andre ord: Organistoverenskomsten videreføres som vi kender den.

Som en del af aftalen har parterne også aftalt et periodeprojekt, som bl.a. skal afdække og se på mulighederne i at knytte Organistoverenskomstens regelsæt tættere til fællesoverenskomsten på CO10s område.

Selve aftaleteksten offentliggøres snarest her på www.organistforeningen.dk.

Se formand Ingrid Bartholin Gramstrups kommentar til CFU-forliget her: Den danske model, når den er bedst (præludium fra Organist.org, marts 2021)

Del: