Organistforeningens formand, Ingrid Bartholin Gramstrup, deltog i mødet i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2022, som blev en bemærkelsesværdig dag, da der for første gang var enighed i udvalget om at gå sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet.

Fælles handleplan skal hjælpe arbejdsmiljøet

15. september 2022

Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) havde på et møde i begyndelsen af september arbejdsmiljøet på dagsordenen. Her enedes udvalgets medlemmer om at sætte fokus på, hvordan folkekirkens parter i fællesskab kan ”styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster”.

Nu arbejdes der med en handleplan, som i går blev offentliggjort af Kirkeministeriet i en foreløbig form med både hensigtserklæringer og helt konkrete initiativer. Det er første gang, at der iværksættes en arbejdsmiljøhandleplan i regi af FSU, som omfatter alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet. Planen er i første omgang formuleret i følgende tre punkter:

  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads.
    Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder f.eks. folder til nyansatte.
  • Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller.
    Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV- processerne.
  • Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel.
    En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne f.eks. i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Kursen er sat
Organistforeningens repræsentant i FSU, formand Ingrid Bartholin Gramstrup, glæder sig over parternes enighed:

”Samarbejdet mellem alle udvalgets folkekirkelige aktører har fået endnu nogle hak opad, efter at det de senere år er blevet styrket gennem blandt andet oprettelsen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, udarbejdelsen af vejledninger på særlige områder og debatter på møderne. Den konsensus, der ligger bag planen om at udarbejde en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø, er jo i sig selv et godt eksempel på højnet samarbejdskultur, helhedstænkning og brobygning,” siger hun.

Netop disse dyder opfatter hun som et godt fundament for det fortsat krævende arbejde med psykisk arbejdsmiljø.

”Den fælles handleplan er udtryk for en ansvarlighed i forhold til at få løst og forebygget de mange problemer, vi ser. Jeg fornemmer en stærk fælles erkendelse i FSU af, at der skal handles nu, og at det kræver en forandringsstyrke og et tempo, som FSU med kirkeministeriet for bordenden kan være garant for. Kursen er sat, og det skal bare lykkes nu,” erklærer Ingrid Bartholin Gramstrup.

Se hele nyheden fra Kirkeministeriet med en udtalelse fra ministeren

Organistforeningens formand, Ingrid Bartholin Gramstrup, deltog i mødet i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2022, som blev en bemærkelsesværdig dag, da der for første gang var enighed i udvalget om at gå sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet.

Del: