”I samarbejde med Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen & DOKS”, står der øverst på en blanket med takters for organisters vikararbejde. Men det har intet på sig.

Falsk blanket med vikartakster i omløb

23. august 2022

Organistforeningen, Dansk Kirkemusiker Forening og DOKS har fået forevist en blanket til brug for skriftlige aftaler om vikaropgaver som organist. Den er er forsynet med nogle fast definerede timesatser. Men særligt bemærkelsesværdigt er det, at der øverst på blanketten står: ”I samarbejde med Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen & DOKS”.

Vi kan konstatere, at blanketten er i omløb. Det er derfor vigtigt at slå fast, at ingen af de tre organisationer har noget med blanketten at gøre!

Organistforeningen og DOKS udgiver i fællesskab vejledende minimumssatser, som organistvikarer og menighedsråd opfordres til at tage udgangspunkt i, når parterne lokalt indgår aftaler om vikariater. Disse timesatser er resultatet af en nøgtern beregning af, hvordan en vikar skal honoreres med henvisning til det gældende EU-deltidsdirektiv,

Direktivet foreskriver, at der ikke må ske forskelsbehandling på grund af deltid eller tidsbegrænset ansættelse – og det vedrører i sagens natur også vikarer. Der er intet til hinder for, at man aftaler en højere timesats med henvisning til kompetencer, opgavens karakter eller andet.

Vi opdaterer satserne løbende i henhold til den overensstemmelse reguleringsprocent. Find dem her.

”I samarbejde med Dansk Kirkemusiker Forening, Organistforeningen & DOKS”, står der øverst på en blanket med takters for organisters vikararbejde. Men det har intet på sig.

Del: