En ny vejledning fra Folkekirkens Samarbejdsudvalg giver overblik over, hvilke tiltag der kan og skal gøres for at fastholde en moden medarbejder eksempelvis i en organiststilling

Giv besked i denne uge om konvertering af seniorbonus

26. september 2022

For medarbejdere med ret til den nye seniorbonus er der lige nu en vigtig frist at være opmærksom på. Derudover findes der fortsat mulighederne for diverse seniorordninger, som beskrives nærmere i en ny vejledning fra FSU.

Hvis du i løbet af 2022 er 62 år eller ældre, har du som medarbejder i folkekirken efter aftalen fra overenskomsten i 2021 ret til en seniorbonus. Bonussen på 0,8 procent af din bruttoløn vil blive udbetalt med den første lønkørsel i 2023, medmindre du senest den 1. oktober giver dit menighedsråd besked om, at du ønsker at modtage bonussen på én af de to alternative måder.

En anden mulighed er nemlig at få to ekstra fridage, og en tredje mulighed er, at bonussen bliver tillagt dit arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag. Men det kræver altså, at din arbejdsgiver senest lørdag er opmærksom på dette. Arbejdsgiveren skal derefter indberette det til løncentret på en særlig blanket.

Ny vejledning om seniorordninger
En anden vigtig ting at være opmærksom på er, at den nye seniorbonus kommer oven i de muligheder for seniorordninger, som fandtes i forvejen for både tjenestemænd og overenskomstansatte. For at give folkekirkens arbejdsgivere og medarbejdere et overblik over mulighederne og reglerne har Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU) nu udgivet en vejledning om seniorordninger for kirkefunktionærer i folkekirken.

I vejledningen lægges der op til, at drøftelsen af seniorindsatser kan ske på det årlige medarbejdermøde i sognet. Desuden anbefales det, at menighedsrådet formulerer en skriftlig personalepolitik, som så skal have et afsnit om ”indsatsen for at udvikle og fastholde seniorer”.

Generelt gælder det, at initiativet til at indgå en seniorordning kan tages af både medarbejderen og arbejdsgiveren. Hvis medarbejderen er fyldt 60 år, er det dog et krav, at vedkommende i forbindelse med den årlige MUS får ”tilbud om at drøfte seniorperspektiver”. Her kan der også være tale om andre individuelt tilpassede aftaler end en egentlig seniorordning, og det kræver heller ikke, at medarbejderen nødvendigvis er fyldt 60.

Hvorvidt man så kan nå til enighed om en seniorordning, kan iflg. vejledningen blandt andet afhænge af, ”at der er flere ansatte inden for samme stillingskategori, overvejelser om fastholdelse, eller at man har vanskeligheder med at rekruttere”. Aftalen vil under alle omstændigheder skulle indgås skriftlig mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation, altså Organistforeningen, hvis den ansatte er PO/KMOK-uddannet.

Blandt de mulige seniorordninger er blandt andet: en retrætestilling med lavere løn men samme pension (muligt fra 58 år), at gå ned i tid i sin stilling (fra 60 år), aftale om seniordage (betalt frihed, først muligt fra 62 år), en fastholdelsesbonus (også fra 62 år) – eller en kombination af flere af disse elementer.

I vejledningen fra FSU er mulighederne for seniorordninger og retten til seniorbonus nærmere beskrevet. Desuden linkes der til en lang række relevante regler og andre vejledninger.

Se vejledningen Seniorordninger for kirkefunktionærer i folkekirken

Blanketter til brug for arbejdsgiveren findes bl.a. som ud for nyhedsbrev nr. 42 fra Folkekirkens Personale

En ny vejledning fra Folkekirkens Samarbejdsudvalg giver overblik over, hvilke tiltag der kan og skal gøres for at fastholde en moden medarbejder eksempelvis i en organiststilling

Del: