Landsforeningen lancerer kodeks for ledelse

8. september 2017

I skikkelse af ni punkter giver Landsforeningen af Menighedsråd i dokumentet ”Kodeks for god ledelse i folkekirken” et bud på, hvordan man kan udvikle en god ledelseskultur.

Det sker i samarbejde med Kirkeministeriet og folkekirkens faglige organisationer som en udløber af undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø tilbage i 2011-12, hvor der viste sig et tydeligt behov for at forbedre kvaliteten af folkekirkens lokale personaleledelse.

Udfyld ledelsesrummet, forstå strukturen, afklar roller, sæt retningen, aftal kommunikationsveje, udvis professionel adfærd, vis respekt, løs konflikter, opsøg viden. Sådan lyder i sin ultrakorte form de ni anbefalinger til landets menighedsråd, når de skal finde ud af, hvordan de gebærder sig over for sognets ansatte kirkefunktionærer.

Find Kodeks for god ledelse i folkekirken her.

Læs mere i september-nummeret af Organist.org 

Del: