Landsforeningen sætter fokus på MUS

27. juni 2014

Menighedsråd og daglige ledere skal blive bedre til at holde medarbejderudviklingssamtaler – og i det hele taget af få dem holdt.

”Det er et tilbagevendende problem hos menighedsrådene, at medarbejderudviklingssamtalerne ikke bliver holdt i det omfang, de skal. Og hvis de bliver holdt, kommer der ofte ikke noget ud af det,” siger Elisabeth Jensen, rådgivningschef i Landsforeningen af Menighedsråd.

At der er behov for en oplysningsindsats om MUS, er ikke nogen ny erkendelse hos Landsforeningen, som da også løbende har informeret om emnet.

Nu har der imidlertid vist sig en muligheden for at koble sig på et aktuelt projekt i regi af Kompetencesekretariatet, som er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Dette projekt er under udvikling.

”Vi er oppe imod, at menighedsråd jo ikke har nogen HR-afdeling. Men i projektet vil vi se på, hvad dem, der afholder MUS, mangler, for at det kan blive et godt redskab til kompetenceudvikling af kirkefunktionærerne,” fortæller Elisabeth Jensen.

FYRAFTENSKURSER OG NETVÆRKSMØDE
Projektet indgår desuden som en del af opfølgningen på undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Styregruppen for undersøgelsen har i en såkaldt handlingsplan listet 19 forslag op, og her handler et af dem om, at Landsforeningen skal sætte fokus på MUS.

Det gør Landsforeningen i øvrigt også med sit nye koncept ”Kort om ledelse”, som er en række korte fyraftenskurser om forskellige ledelsesemner. I foråret 2015 har et af de mulige kurser titlen ”Kort om medarbejderudviklingssamtaler”. Det ligger dog endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil blive udbudt.

MUS er et forum for mange vigtige emner. PO-bladet har i sit juli-nummer et tema om seniorordninger. Her spiller MUS’en også en afgørende rolle, eftersom den såkaldte seniorsamtale finder sted i forbindelse med MUS. Når selve muligheden for at indgå aftale om en seniorordning ofte bliver overset, kan det derfor i høj grad hænge sammen med, at man mange steder ”glemmer” at holde MUS.

Elisabeth Jensen fortæller, at Landsforeningen til september holder et netværksmøde for personalekonsulenter, hvor blandt andet MUS er på dagsordenen. Her vil seniorsamtalerne naturligt komme ind, oplyser hun.

Læs PO-bladets tema om seniorordninger

Tags: ,

Del: