Meget anvendelige salmer om gudstjenesten

3. november 2020

Af Camilla Donovan

Leif Rasmussen, red.

Himmelsk nærvær – 7 nye salmer om gudstjenesten

FRIK 2020

60 kr., se FRIK.dk

FRIK’s nye kor-salmehæfte, Himmelsk nærvær – 7 nye salmer om gudstjenesten, byder på stor spændvidde og kan fungere som et spændende indlæg i gudstjenestedebatten

Der har i lang tid været debat om gudstjenestens form, indhold og mening. Som en form for indlæg i denne debat udgiver FRIK (Forum for Rytme I Kirken) nu et hæfte med syv nye salmer, som alle sætter fokus på gudstjenesten. Opgaven er delt ud til henholdsvis syv salmedigtere og syv komponister, og det giver en meget bred spændvidde i hæftet.

De fleste af salmerne er arrangeret for lige kor med 2-3 stemmer og klaver, og hæftet nok i udgangspunktet tænkt til brug for menighedssang støttet af pigekor. De fleste af satserne kan dog også fint opføres som korsatser. Sværhedsgraden er lav, og har man et blandet kor, klinger satserne også fint, selvom en af stemmerne synges af herrer.

Næsten alle salmerne har udtryk af visepræget pop. Alle komponisterne har forståelse for fællessangens udfordringer. Fraseopbygning og rytmiske mønstre er derfor bygget meget stringent op i alle salmerne. De fem af salmerne udgives både med becifring og klaversats.

Det er et lille lækkert hæfte, der dog skæmmes lidt af trykfejl. Således er både ”Hvad er det ved den kirkegang” (Præstholm/Andreasen) og ”Nådens rum” (Johansen/Neergaard) ramt af trykfejl i teksten, og den sidste også af en trykfejl i becifringen. Måske småting, men alligevel et irritationsmoment, når man bruger salmerne.

Spændvidden både i tekst og melodier er som nævnt stor. ”På fællesskabets rasteplads” (Grann/Petersen) har en vis råhed i både musikken, som læner sig op ad rock, og i teksten, der blandt andet har rasteplads, positioner og zoner som centrale ord. Korsatsen er helt simpel – flydestemmer, bestående af to toner, vekslende med melodi. Men satsen virker, og jeg kunne tænke mig, at et pigekor med unge piger, ville nyde den mættede tekst, og korsatsen, der lynhurtigt ”lyder af noget”.

Et helt andet og klassisk udtryk finder man i hæftets sidste salme, ”Solopgangen løfter kirken” (Andersen/Egmose). En fin poesi om gudstjenestens aspekter iklædt en helstøbt sats. Egmose har skrevet en utrolig fin og melodiøs 2.-stemme, og har selv angivet, hvilke vers den skal bruges til.

Det er et spændende indlæg i debatten og en samling brugbare salmer i vores kirker.

Camilla Donovan er organist ved Osted og Allerslev Kirker på Midtsjælland

Leif Rasmussen, red.

Himmelsk nærvær – 7 nye salmer om gudstjenesten

FRIK 2020

60 kr., se FRIK.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER