En ny paragraf i menighedsrådsloven skal ifølge et aktuelt lovforslag se ud som følger: § 42 b. Et eller flere menighedsråd og provstiudvalg i samme provsti kan indgå aftale om samarbejde om løsning af opgaver vedrørende følgende: 1) Fælles administration, herunder personregistrering og regnskabsopgaver. 2) Fælles personaleadministration, herunder rekrutteringstiltag og HR-rådgivning. 3) Bygningsvedligeholdelse og drift, herunder præsteboliger. 4) Bygningsteknisk rådgivning. 5) Skole-kirke-samarbejde. 6) Kommunikation

Menighedsråd får lettere ved at samarbejde om personale

8. februar 2023

En ændring af menighedsrådsloven vil betyde, at menighedsråd og provstier kan indgå samarbejder om medarbejdere uden at skulle søge dispensation i Kirkeministeriet.

Kirkeminister Louise Schack Elholm har i slutningen af januar fremsat forslag om ændringer i menighedsrådsloven og i lov om folkekirkens økonomi. Ændringerne går ud på at fjerne bureaukrati og forenkle mulighederne for at samarbejde på tværs af sogne samt mellem sogne og provsti, blandt andet om personaleadministration, skole-kirke-samarbejde og kommunikation.

Forslaget svarer stort set til det, som en kirkeministeriel arbejdsgruppe fremlagde i juni 2022, og det trækker blandt andet på erfaringerne fra de forsøg med ændret organisering af det lokale menighedsrådsarbejde, som en række menighedsråd landet over har gennemført siden 2018. Forberedelserne til lovforslaget blev gennemført med høring hen over sommeren 2022, men processen blev sat på pause af folketingsvalget.

Om baggrunden for forslaget siger kirkeministeren i en pressemeddelelse:

”Jeg er glad for, at vi nu kan præsentere resultatet af flere års fokus på forenkling og fleksibilitet i menighedsrådsarbejdet. Det har været en prioritet, siden min forgænger Bertel Haarder lancerede kampagnen ”Bort med bøvlet, Bertel”, og det har været en del af de forsøg, som flere menighedsråd har engageret sig i gennem de senere år. Vi skylder landets menighedsrådsmedlemmer, at vi gør, hvad vi kan for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for deres arbejde.”

Bekymring om konfliktpotentiale
Samarbejder om personaleadministration kan blandt andet handle om rekruttering/jobsamtaler, lønforhandling og forhold vedrørende arbejdsmiljø. Men lovændringerne vil blandt andet også indebære, at menighedsråd har mulighed for at lade deres medarbejdere overgå til en ny ansættelse. Det vil kunne foregå i et samarbejde mellem menighedsråd og et provsti, der sammen etablerer en ny ansættelsesmyndighed i form af en såkaldt selvstændig juridisk enhed. Det vil skulle ske efter de sædvanlige ansættelsesretlige regler, men altså som noget nyt uden at det vil kræve en dispensation.

Derfor har blandt andre CO10 også i sit høringssvar efterlyst mere tydeligt formulerede retningslinjer i forhold til blandt andet arbejdsmiljøansvar og medarbejdernes retsstilling. Også Organistforeningen efterlyste i sit høringssvar en større grad af klarhed:

”En sædvanlig problemstilling er, at det menighedsråd som har afgivet ledelseskompetence i et samarbejde, fortsat insisterer på at instruere organisten i arbejdet og i arbejdstilrettelæggelsen, og derved bringer medarbejderen i urimelig og svær situation mellem to eller flere menighedsråd,” skriver Organistforeningen i svaret og fortsætter:

”Når samarbejdet forventeligt indbefatter flere myndighedsniveauer og på tværs af endnu flere menighedsråd, er det vores bekymring, at denne og tilsvarende problemstillinger eskaleres. Det er derfor afgørende nødvendigt at få statueret, at medarbejderen har de samme rettigheder – bl.a. vedr. medarbejderrepræsentation og medarbejderinddragelse – som ansatte ved et menighedsråd.”

Bemærkningerne har dog ikke givet anledning til ændringer i formuleringen af selve lovforslaget. Loven skal førstebehandles af Folketinget torsdag den 9. februar og skal efter planen træde i kraft den 1. maj.

Se Kirkeministeriets nyhed med link videre til lovforslag og høringssvar

En ny paragraf i menighedsrådsloven skal ifølge et aktuelt lovforslag se ud som følger: § 42 b. Et eller flere menighedsråd og provstiudvalg i samme provsti kan indgå aftale om samarbejde om løsning af opgaver vedrørende følgende: 1) Fælles administration, herunder personregistrering og regnskabsopgaver. 2) Fælles personaleadministration, herunder rekrutteringstiltag og HR-rådgivning. 3) Bygningsvedligeholdelse og drift, herunder præsteboliger. 4) Bygningsteknisk rådgivning. 5) Skole-kirke-samarbejde. 6) Kommunikation

Del: