Niels W. Gades orgelmusik med bonusnumre

1. marts 2024

Af Thorkil Mølle

Niels W. Gade

Orgel Album

Forlaget Mixtur 2023

52 sider

199 kr. hos noder.dk

Lasse Toft Eriksen har i sit bud på en ”Best of Gade” suppleret de afholdte orgelstykker fra Gades hånd med et par arrangementer af blandt andet Elverskud-morgensangen.

Niels W. Gade bestred i årene 1851-90 to vigtige organistembeder i henholdsvis Garnisons og Holmens kirke, men komponerede kun få orgelværker. Omvendt er disse formodentligt blandt hans mest spillede værker, idet organisterne i de danske kirker her råder over en lille håndfuld velkomponerede, romantiske orgelværker.

Wilhelm Hansen udgav tilbage i 1968 et udvalg af Gades orgelværker redigeret af Steen Lindholm. Noden er siden kommet i flere udgaver/oplag og kan stadig købes. Nu har Forlaget Mixtur udsendt et Niels W. Gade Orgel Album, som indeholder de samme værker suppleret med yderligere et par stykker. De Tre Tonestykker opus 22, de tre koralforspil, festpræludiet over Lover den Herre samt Sørgemarsch går naturligvis igen, men desuden er medtaget en orgelkoral over Vor Gud han er så fast en borg og en Andante for firhændigt orgel samt to arrangementer begået af redaktøren, Lasse Toft Eriksen. Det drejer sig om den særdeles velkendte Morgensang fra Elverskud (1854) samt Juleklokken fra klaversuiten For Børn (1859), som formodentlig er ret ukendt (om end dette enkle romantiske karakterstykke er trykt i flere samlinger).

Hvad adskiller den nye Mixtur-udgave fra den gamle WH-udgave – ud over de supplerende stykker? Næppe det store, så vidt det kan skønnes. Mixturs noder er sat flot op i moderne “højformat” i stedet for det “klassiske orgelformat”. En væsentlig forskel er imidlertid forarbejdet, hvor den gamle WH-udgave indeholder en revisionsberetning med noter og nodeeksempler fra tidligere trykte udgaver og Gades egne manuskripter. Mixturs udgave nøjes med nederst på side 1 at anføre, at “… udgivelsen er tilrettelagt efter ældre udgivelser og komponistens egne renskrifter”. Mixtur bringer dog både fine introduktioner til alle værkerne samt en kortfattet biografi.

På Wessmanns Musikförlag kan man erhverve sig en udgivelse med flere af Gades orgelværker redigeret/arrangeret af Ralph Gustafsson heriblandt nogle, som WH ved udgivelsen i 1968 ikke inddrog. Senest har Engstrøm & Sødring (i Danmark) og Bärenreiter (internationalt) i 2005 udgivet en kritisk videnskabelig udgave med dertil hørende revisionsberetning redigeret af Henrik Glahn (bind III/3 af Gades samlede værker), og hvor alt er med: skitser, ungdomsværker, div. versioner mv. Den er ganske bekostelig.

Køberen har med andre ord flere valgmuligheder, hvor indhold og pris må sammenlignes med ønsker og behov. Mixturs udgave leverer hovedværkerne plus “bonusnumre” i moderne layout til en fornuftig pris.

Niels W. Gade

Orgel Album

Forlaget Mixtur 2023

52 sider

199 kr. hos noder.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER