Som resten af samfundet genåbner folkekirken gradvist, men det er fortsat vigtigt at være opmærksom på retningslinjerne.

Ny aftale åbner for genopstart af koraktiviteter

6. maj 2021

Corona-retningslinjer kommer og går i et vist tempo for tiden. Senest har der for en kortere periode været defineret en forhøjet indendørs forsamlingsgrænse på 25 personer for indendørs foreningsaktiviteter og kirkelige aktiviteter for børn og unge under 18 år, dog undtaget sangaktiviteter.

Tirsdag blev der imidlertid indgået en ny genåbningsaftale gældende fra torsdag den 6. maj. Her er den helt generelle indendørs forsamlingsgrænse hævet fra 10 til 25 personer. Dermed kan korlivet komme i gang igen, hvis man altså ikke er flere end de 25 personer, og hvis man kan finde plads nok til at holde de 2 meters afstand som fortsat vil gælde ved sang.

Som det fremgår af Kirkeministeriets retningslinjer, er det ”et lokalt ansvar at sikre, at håndteringen af de nødvendige tiltag i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger”. Dette gælder også for afstandskravet ved sang, som i retningslinjerne er formuleret som en anbefaling, men altså i praksis håndteres som et krav.

Samtidig må det forventes, at menighedsrådet håndterer genåbningen i samarbejde med medarbejderne. Det gældende princip har i hidtidige retningslinjer været, at ”arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de konkrete tiltag”.

Kirkeministeriet har torsdag offentliggjort opdaterede retningslinjer og er i gang med at opdatere sin FAQ.

Se retningslinjerne pr. 6. maj.

 Se Justitsministeriets Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021

Som resten af samfundet genåbner folkekirken gradvist, men det er fortsat vigtigt at være opmærksom på retningslinjerne.

Tags:

Del: