Opdaterede corona-retningslinjer: husk udluftningen

10. december 2020

Kirkeministeriet har udsendt en opdateret version af retningslinjerne for håndtering af smitterisiko i folkekirken og andre kirkesamfund. Den mest markante tilføjelse er, at der så vidt muligt bør sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler.

Vejledningen har desuden fået tilføjet et afsnit om tiltag ved lokale smitteudbrud, der kan kræve ekstraordinære midlertidige tiltag, som bliver udmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Endelig bliver det i de opdaterede retningslinjer listet op i punktform, hvad man skal gøre, når en ansat, frivillig eller besøgende har henholdsvis symptomer eller er testet positiv for covid-19. Det er menighedsrådets ansvar, at man ved kirken har et beredskab, som skal sikre, at disse retningslinjer bliver overholdt.

Læs mere hos Kirkeministeriet

Tags:

Del: