Kirkefunktionærernes delegation ved mødet med Folketingets Kirkeudvalg onsdag. Fra venstre er det: David Danholt, Dansk Kirkemusikerforening, Johanne Pal-Lewkowitch, Kirkekultur.nu, Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening, Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen, Louise Røssel Wredstrøm, 3F, Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening, Bjarne Rødkjær, FAKK, og Karin Schmidt Andersen, DOKS

Organisationer til Kirkeudvalget: Øg tilsynet med menighedsråds ledelsesstil

13. april 2023

Den 12. april havde Organistforeningen sammen med de øvrige faglige organisationer foretræde for folketingets kirkeudvalg. Her blev der lejlighed til at præsentere de respektive faglige organisationer og deres medlemmer, repræsenteret ved formændene, og henlede kirkeudvalgets opmærksomhed på, at kirkefunktionærerne udgør en stor og uundværlig rolle og ressource i folkekirken.

Desuden fremsatte formændene tre indsatsområder, som organisationerne i fællesskab peger på til sikring og fremme af et godt psykisk arbejdsmiljø for kirkefunktionærerne.

De tre indsatsområder er:

  • Øget tilsyn med menighedsrådets arbejdsgiveransvar og ledelsesstil
  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads
  • Større repræsentation af medarbejderne i folkekirkens struktur

Kirkeudvalget viste stor lydhørhed og interesse for emnerne og spurgte uddybende ind til dem. Organistforeningen håber sammen med de øvrige organisationer på, at kirkeudvalgets medlemmer som konsekvens af dette møde fremadrettet vil have et skærpet øje for at inddrage kirkefunktionærernes faglige kompetencer og erfaringer i de mange afgørende drøftelser og beslutninger, der venter forude på folkekirkens område ikke mindst det, der angår arbejdsmiljøområdet.

Kirkefunktionærernes delegation ved mødet med Folketingets Kirkeudvalg onsdag. Fra venstre er det: David Danholt, Dansk Kirkemusikerforening, Johanne Pal-Lewkowitch, Kirkekultur.nu, Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening, Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen, Louise Røssel Wredstrøm, 3F, Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening, Bjarne Rødkjær, FAKK, og Karin Schmidt Andersen, DOKS

Del: