Orientering om Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister

1. december 2019

[Opdateret 15.10.2021 med rettelser om antallet af legatportioner og frekvensen af legatuddeling]

Et nyt rejse- og uddannelseslegat for organister bygger på afkastet fra en nyetableret fond. Derfor vil der være god tid til at planlægge sin ansøgning, inden legatet uddeles første gang i 2022.

Som tidligere beskrevet i Organist.org, har afdøde Kirsten Skau Pedersen i sit testamente tilgodeset PO- og KMOK-organister med et rejselegat, som skal understøtte videreuddannelse i udlandet. Nu er de formelle forhold endelig på plads, og det kan hermed annonceres, at første uddeling af Kirsten Skau Pedersen Rejselegat for Organister sker i april måned år 2022.

Fakta om Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister:

  • Formålet med rejse- og uddannelseslegatet er at understøtte videreuddannelse i udlandet
  • Tildeling af rejse- og uddannelseslegat forudsætter afsluttet uddannelse som Præliminær Organist eller Kirkemusiker med Orgel og Korledelse.
  • Rejse- og uddannelseslegatet uddeles årligt – første gang i år 2022
  • Der er ikke et fast antal rejselegater til uddeling
  • Rejse- og uddannelseslegatet kan kun tildeles samme person én gang
  • Rejse- og uddannelseslegatet skal som minimum udgøre 25.000 kr.

Rejse- og uddannelseslegatet tildeles efter ansøgning. Ansøgningen skal indeholde uddannelsesformål, lærer, hidtidige uddannelser, og kurser samt budget for omkostninger.

Ansøgningsfrister og øvrig info om ansøgning til fonden offentliggøres i 2021 i både Organist.org og på Organistforeningens hjemmeside www.organistforeningen.dk.

Der er i øvrigt en god forklaring på, at rejselegatet først uddeles i 2022. Midlerne til rejselegaterne hentes i det afkast, som fondsmidlerne giver. Og da Organistforeningen først har modtaget fondsmidlerne i efteråret 2019, er der ikke tilstrækkeligt med afkast til at uddele rejse- og uddannelseslegatet allerede i april måned 2020.

I overensstemmelse med fondens vedtægter er det den til enhver tid siddende bestyrelse for Organistforeningen, som udgør fondens bestyrelse. Det er således de facto Organistforeningens bestyrelse, som uddeler Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister.

På bestyrelsens vegne
Sekretariatsleder Louis Torp

Del: