Rapporten ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 – del II” udkom i slutningen af juni 2022 og byder på rystende læsning for dem, som ønsker sig et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Ansatte folkekirkens branche er mest udsat for mobning

3. juli 2022

Undersøgelsen ’National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere’ 2021 giver et billede af arbejdsmiljøet i Danmark i første halvår 2021. Nu er tallene færdigbehandlet og rapporter er udsendt.

Her kan man blandt andet blive klogere på tingenes tilstand i den branche, som i Arbejdstilsynets inddeling hedder Religiøse institutioner og begravelsesvæsen, hvoraf folkekirkens ansatte udgør størstedelen.

Blandt de mange forskellige brancher ligger folkekirkens branche i bund, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt de ansatte oplever, at deres nærmeste leder kommunikerer klare mål (det oplever 43,4 procent i høj eller meget høj grad). Og når det gælder forekomsten af mobning, indtager branchen tilsyneladende en kedelig førsteplads, idet hele 13,4 procent svarer, at de har været udsat for mobning inden for de seneste 12 måneder.

Til gengæld er lønmodtagere i folkekirkens branche blandt dem, der i allerhøjeste grad oplever at have indflydelse på, hvordan arbejdsopgaver løses (84, 6 procent svarer, at det har de i høj grad eller meget høj grad). Det er også denne branches medarbejdere, der er mest tilbøjelige til at svare ja på spørgsmålet: ”Kan du udføre dit arbejde i en kvalitet, du er tilfreds med?”

Vi vil i en senere artikel gå nærmere ind i undersøgelsens resultater. Man kan naturligvis også selv give sig i kast med rapporterne og relativt nemt finde de resultater, som fortæller om folkekirkens ansatte: Foretag en søgning på ”religiøs” i de to første pdf’er, som kan hentes i bunden af nedenstående artikel.

Arbejdstilsynet: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 – del II

Rapporten ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 – del II” udkom i slutningen af juni 2022 og byder på rystende læsning for dem, som ønsker sig et godt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Del: