Medarbejdere over 62-år kan som følge af overenskomstforliget vælge mellem to årlige seniordag, en bonus eller ekstra pension.

CFU-forlig med seniorbonus

26. februar 2021

Lørdag d. 6. februar aften blev der efter to døgns forhandlinger indgået et OK21 forlig for de 195.000 medarbejdere i staten. Forliget vil – hvis godkendes af parterne – også gælde på folkekirkens område og for folkekirkens ansatte. Nu åbnes forhandlingsvinduet for de specielle forhandlinger hvor Organistforeningen sammen med CO10 forhandler om organistoverenskomstens med kirkeministeriet som modpart. Det forventes at et samlet overenskomstresultat foreligger medio marts måned, hvorefter det skal godkendes af de enkelte faglige organisationer.

Der er tale om en treårig overenskomst, der blandt andet giver en lønstigning til medarbejderne på 4,42 procent over de næste tre år. Reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling. Dermed er det sikret, at udviklingen i de statsansattes løn følger udviklingen i de privatansattes, når der igen kommer gang i hjulene efter krisen.

Som en del af CFU-forliget er der aftalt en årlig seniorbonus på 0,8 procent af medarbejderens løn til medarbejdere over 62 år. Seniorbonussen indføres som en fleksibel ordning, der betyder, at medarbejderen i stedet kan vælge at få to seniordage om året eller vælge at få bonussen konverteret til pension. Herudover er det værd at nævne, at folkekirkens tillidsrepræsentanter endelig ydes bedre muligheder og vilkår til deres virke.

Lønstigningerne udmøntes som følger:
1. april 2021 – 0,80 %
1. oktober 2021 – 0,30 %
1. april 2022 – 1,19 %
1. oktober 2022 – 0,30 %
1. april 2023 – 1,48 %
1. oktober 2023 – 0,35 %

Det samlede CFU-folig kan findes her

Medarbejdere over 62-år kan som følge af overenskomstforliget vælge mellem to årlige seniordag, en bonus eller ekstra pension.

Del: