Fagkonsulent ved organistansættelse2023-05-31T16:09:43+02:00

Fagkonsulent ved organistansættelse

Står et menighedsråd for at skulle ansætte ny organist/kirkemusiker, kan man have glæde af at benytte en fagkonsulent. Fagkonsulenten vil kunne facilitere en konstruktiv samtale i menighedsrådet om kirkemusik – og hjælpe med at konkretisere den profil, der matcher netop rådets ønsker til en fremtidig kirkemusiker.
Erfaringen viser, at man med stor fordel kan knytte konsulenten til processen allerede i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslaget.

Fagkonsulenten kan herefter hjælpe med:

  • Forslag til prøvespillets konkrete indhold, herunder om hvordan stedets kirkekor/kirkesanger evt. kunne inddrages i prøvespillet og i processen
  • Forslag til emner og spørgsmål i forbindelse med samtalen
  • Tidsplanlægning for afvikling af prøvespil og samtaler
  • En faglig vurdering af selve prøvespillet

Ved at bruge en fagkonsulent kan der spares tid. Fagkonsulenten peger ikke på en kandidat, men kan klæde menighedsrådet på til at træffe det valg, der er det rigtige på det aktuelle sted.

Kontakt en konsulent (oversigt på DOKS.dk)

De angivne konsulenter arbejder efter retningslinjer, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd, Dansk Organist og Kantor Samfund og Organistforeningen.

Konsulenterne indgår aftaler direkte med menighedsrådet og arbejder uafhængigt af organisationer eller uddannelsesinstitutioner.

SENESTE NYHEDER

Go to Top