”Jeg oplever, at der nu og her er en erkendelse og vilje til faktisk at gøre noget ved det,” siger Kirkeminister Ane Halboe-Jørgensen til DR som begrundelse for, hvorfor hun i øjeblikket bruger en del tid på at tale med folkekirkens parter om problemerne med det psykiske arbejdsmiljø.

Halsboe afviser ikke længere ændringer af folkekirkens ledelsesstruktur

15. august 2022

Efter at DR har meldt sig i rækken af medier, som trækker beskæmmende historier om folkekirkens arbejdsmiljø frem i lyset, ventes kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen nu igen at skulle stå skoleret for Folketingets Kirkeudvalg. Så sent som den 20. juni svarede hun på samrådsspørgsmål om, hvordan folkekirken håndterer krænkelsessager, og hvordan lignende sager kan undgås i fremtiden.

DR har valgt at skarpvinkle emnet:

”Kirkeminister skal gøre rede for, hvad hun vil gøre ved folkekirkens elendige psykiske arbejdsmiljø. (…) Folkekirkens arbejdsmiljø er plaget af mobning, chikane og nedgørelse,” skriver dr.dk.

Nyhedshistorien bygger på en undersøgelse, DR har foretaget med svar fra omkring 3.000 kirkeansatte. Her fortæller hver tredje, at de er blevet nedgjort på deres arbejde inden for de sidste fem år, og for kirkefunktionærernes vedkommende kommer de negative bemærkninger i de fleste tilfælde fra et medlem af menighedsrådet.

Analysen hos de eksperter, DR har talt med, er kort fortalt, at det udfordrede arbejdsmiljø skyldes, at kirkefunktionærerne er ledet af frivillige, kombineret folkekirkens tostrengede ledelsesstruktur. Og godt nok antyder DR’s aktuelle spørgeundersøgelse, at flertallet af kirkefunktionærer faktisk er tilfredse, men 39 procent af dem svarer i undersøgelsen, at medlemmer af menighedsrådene ikke har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer.

DR’s dækning af folkekirkens udfordringer kan forventes at blive til en længere følgeton, blandt andet fordi, DR meget direkte efterlyser henvendelser fra personer, som har oplevet dårligt psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen afviser nu over for DR at svare på, om hun vil ændre på ledelsesstrukturen i folkekirken. Tidligere har hun afvist ændringer, og i september 2021 fremhævede hun da også i et af sine første officielle svar som kirkeminister, at folkekirkens ledelsesstruktur er ikke et arbejdsmiljøproblem.

På DR’s spørgsmål, om man ikke er nødt til at gå til værks med nogle stærkere midler end dialog og opfordring til at finde en løsning, svarer Halsboe:

”Nej, jeg tror netop, at vi er nødt til at sidde omkring et bord og se hinanden i øjnene og tale om, hvordan vi løser det her bedst muligt. Det her er et problem, som vi er nødt til at løse i fællesskab.”

Emnet vil også blive drøftet, når Organistforeningen og andre repræsentanter for kirkefunktionærernes organisationer den 30. august holder møde med ministeren.

LÆS OGSÅ

”Jeg oplever, at der nu og her er en erkendelse og vilje til faktisk at gøre noget ved det,” siger Kirkeminister Ane Halboe-Jørgensen til DR som begrundelse for, hvorfor hun i øjeblikket bruger en del tid på at tale med folkekirkens parter om problemerne med det psykiske arbejdsmiljø.

Del: