Deltagere fra kirkefunktionærernes bestyrelser og sekretariatet mødet fredag den 16. juni med Præsteforeningens formand, Pernille Vigsø Bagge (nummer fire fra venstre)

Kirkefunktionærer og præsteformand talte om den helhedsorienterede arbejdsplads

22. juni 2023

Kirkefunktionærernes fagforeninger fortsætter drøftelserne af et helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads samt ledelse og tilsyn i folkekirken.

I midten af juni havde otte faglige organisationer for kirkefunktionærer ansat i folkekirken deres årligt tilbagevendende faglige seminar. I forlængelse heraf blev følgende udsendt i en fælles pressemeddelelse.

Følgende tre hovedpunkter blev drøftet:

  • De faglige organisationers fælles interesser i forbindelse med OK24.
  • Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads, blandt andet i forhold til trekanten: præster – menighedsråd – ansatte. I den forbindelse deltog Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge i drøftelserne.
  • Drøftelse af ledelse og tilsyn i folkekirken.

De faglige organisationer udtaler efter drøftelserne:

  • De faglige organisationer ønsker i forbindelse med OK24 blandt andet at sætte fokus på de punkter, hvor vilkårene ikke er sidestillet med de øvrige statslige arbejdspladser.
  • De faglige organisationer ønsker et styrket samarbejde med den gejstlige søjle for at skabe en helhedsorienteret arbejdsplads for alle ansatte med fokus og anerkendelse af faglige kompetencer.
  • De faglige organisationer efterspørger et skærpet tilsyn med arbejdsgiver, herunder menighedsråd og personalekonsulenter. Der er behov for obligatorisk uddannelse af kontaktpersoner og indføring i folkekirkelige forhold, herunder ledelse for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer.

Kirkefunktionærernes faglige organisationer har en stærk forventning om, at alle parter i folkekirken medvirker til at klarlægge de italesatte emner og sætter handling bag ord.

De deltagende organisationer:

3F, Den offentlige gruppe
Danmarks Kirketjenerforening
Dansk Kirkemusiker Forening
Danmarks Kordegneforening
Dansk Organist og Kantorsamfund, DOKS
Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
Kirkekultur.nu
Organistforeningen

Deltagere fra kirkefunktionærernes bestyrelser og sekretariatet mødet fredag den 16. juni med Præsteforeningens formand, Pernille Vigsø Bagge (nummer fire fra venstre)

Del: