De seneste tre år har gennemsnitligt ni organister om året fået del i den store statslige efteruddan-nelsespulje, CO10-fondspuljen.

Kompetencefonden genåbner tirsdag

27. september 2022

Gør som 27 andre organister siden 2019: modtag en støtte på eksempelvis 8.000 kr. eller 25.000 kr. fra de overenskomst-midler til relevant efteruddannelse.

Den Statslige Kompetencefond får tilført nye midler tre gange årligt: den første tirsdag i februar, juni og oktober. Det sker dermed næste gang på tirsdag d. 4. oktober, nærmere bestemt kl. 10.00. Der er forskellige fondspuljer for de forskellige centralorganisationer, og her vil CO10-fondspuljen være den relevante for Organistforeningens medlemmer – og deres arbejdsgivere.

Sidstnævnte skal nemlig også være klar til at godkende ansøgningen, inden den bliver sendt til fonden, som uddeler midlerne efter først til mølle-princippet. Derfor er det væsentligt på forhånd at have aftalt den pågældende kompetenceudviklingsaktivitet med sit menighedsråd eller daglige leder.

De første to gange, puljen er åbnet i år, er den blevet tømt i løbet af ganske få dage, så det er i det hele taget en god ide at have forberedt sin ansøgning. Faktisk har der været så meget pres på, at systemet til ansøgning via kompetenceudvikling.dk flere gange er gået ned, så nu lanceres der i stedet et køsystem i stil med det, man kender fra digitale vaccinations- og testkøer.

Mange støttemuligheder
For støtte fra CO10-fondspuljen er opstillet en (ikke-udtømmende) positivliste over muligheder. Listen omfatter blandt andet:

  • Diplommodul(er)
  • Mastermodul(er)
  • AMU-kurser (ej lovpligtige)
  • Fagspecifikke kurser
  • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår, og beløbet vil kunne anvendes til både uddannelses- og kursusgebyr, materialer (faglitteratur mv.) samt transport og ophold. Det er altid arbejdsgiveren, der lægger ud for alle udgifter, indtil aktiviteterne er gennemført.

Kompetencesekretariatet oplyser, at siden Den Statslige Kompetencefond åbnede i sin nuværende form i september 2019, har i alt 27 organister modtaget støtte derfra.

Efter anmodning fra os har Kompetencesekretariatets medarbejdere også været så venlige at grave frem, hvilke konkrete aktiviteter, der er givet støtte til. Her følger listen over kompetenceudviklingsaktiviteter til eventuel inspiration. Vi har indsat links til kursusydbydere i de tilfælde, hvor der umiddelbart er noget relevant/konkret at finde.

Typer af støttede aktiviteter for organister

Mange andre konkrete aktiviteter end ovenstående vil kunne komme i betragtning til støtte. Se nærmere her

De seneste tre år har gennemsnitligt ni organister om året fået del i den store statslige efteruddan-nelsespulje, CO10-fondspuljen.

Del: