Mange gode alternativer til ”Om lidt …”

27. oktober 2022

Af Thorkil Mølle

Geir Munthe-Kaas, red.

Exitus : Funeral Recessionals

Cantando Musikkforlag 2022

240 sider, spiralryg

499 kr. hos noder.dk

En stor ny samling af orgelstykker med fokus på udgangen fra begravelser/bisættelser byder på både kendt og ukendt musik af varierende sværhedsgrad.

Fra norske Cantando Musikkforlag har jeg modtaget en antologi med musik til brug som udgangsmusik til begravelser og bisættelser, Exitus – Funeral Recessional. Redaktøren Geir Munthe-Kaas skriver i forordet, at han ikke i forvejen kendte samlinger af denne slags, men jeg har dog et Oxford-hæfte fra 2018, Funeral and Memorial Music, med lignende musik i min reol. Antologien rummer ikke færre end 70 stykker skrevet af 50 forskellige komponister, og både begyndere og rutinerede kan her finde brugbare satser blandt samlingens korte og enkle eller mere omfattende og krævende satser.

For en samling som denne er det forventeligt, at titler som Sørgemarsch og Marche funèbre dominerer, og Geir Munthe-Kaas noterer med knastør humor, at han har haft stor glæde af at spille mange af stykkerne. Vi finder værker af gode kendinge fra tidlig barok til senromantik, men nordmændene Fridthjov Anderssen og Catarinus Elling, tyskeren Anton Bell, englænderen William Thomas Best, svenskerne Gustaf Alfred Sundell og Lars August Lundh eller danskeren Carl Attrup og ikke så få andre er (for mig) helt nye bekendtskaber.

Det er med andre ord lykkedes redaktøren at finde ganske mange ukendte værker inden for et snævert repertoire, hvilket berettiger udgivelsen. Desværre mangler næsten enhver reference til kilder, tidligere udgivelser eller manuskripter, så særligt interesserede må søge videre på egen hånd. Værker af de mere kendte komponister som Bach, Dandrieu, Fischer, Gade, Mendelssohn m.fl. er medtaget af praktiske grunde, da disse stykkers karakter skønnes at passe ind kategorien, selvom de er tilgængelige i andre udgaver.

PASSENDE STEMNING
Hvordan så med anvendeligheden i en dansk sammenhæng? Ja, det må bero på situationen og personlige præferencer, om man ønsker at spille en (bombastisk) sørgemarch med skarpt punkterede rytmer. Disse marcher har en ofte patetisk karakter, som jeg aldrig har oplevet ved de begravelser, hvor jeg deltaget uden at være på arbejde. Og når jeg er på arbejde, har der endnu ikke været forespørgsler på sørgemarcher. Udgangsmusik til bisættelser og begravelser herude på landet behøver sjældent at være ret lange, simpelthen fordi kirken hurtigt er tømt. Det ser sikkert anderledes ud andre steder.

Lidt imod udgiverens intention og samlingens titel kunne jeg også finde på at spille nogle af de mere rolige, ikke-march-agtige stykker som præludium, for flere af stykkerne vil som indledning være velegnede til at sætte en passende stemning.

Et par af marcherne har jeg allerede afprøvet. En af de mere afdæmpede – men stadig med de karakteristiske punkteringer – er et arrangement over norske Ole Olsens Sørgemarsch komponeret til “Annen Brigades Musikkorps”, hvor Olsen var “armémusikkinspektør” med rang af major. Marchen er klar og udtryksfuld, og gentagelser kan vælges til eller fra, så der er lidt elastik i varigheden. Også nordmanden Peter Lindemans enkle Inn- og Utgangsspill i e-moll har jeg brugt – begge stykker gjorde fint fyldest.

Det har ikke været muligt for mig at sætte mig grundigt ind i nær alle stykker, og en del ligger uden for både mine orglers og min egen formåen, men det har været overraskende og lærerigt at dykke ned i et repertoire, jeg ellers ikke dyrker. I denne omfangsrige samling kan alle finde gode alternativer til Om lidt bli’r her stille

Geir Munthe-Kaas, red.

Exitus : Funeral Recessionals

Cantando Musikkforlag 2022

240 sider, spiralryg

499 kr. hos noder.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER