Mød de nye tillidsrepræsentanter

1. januar 2020

Nogle af de gamle tillidsrepræsentanter har ved udgangen af 2019 aftjent deres værnepligt, men heldigvis kan vi byde velkommen til nye i korpset, som vi præsenter her.

Lasse Christensen
Aalborg Stift

Lasse Christensen fra Nørresundby sad for en periode i Organistforeningens bestyrelse i 2012-15. Nu er det efter hans udsagn med en vis ærefrygt, at han har sagt ja til at blive tillidsrepræsentant. Han er uddannet PO fra Vestervig Kirkemusikskole i 2010 og har derudover taget en række kurser inden for korledelse. Trods sin stadig unge alder er han en erfaren kirkemusiker.

”Jeg begyndte som hjælpeorganist i Sahl Kirke ved Vinderup i 2001 og fik senere ansættelse samme sted. I 2007 blev jeg konstitueret ved Hellevad og Ørum Kirker ved Hjallerup, og fra 2010 har jeg været fastansat samme sted,” fortæller han.

Ifølge Lasse Christensen er ”entreprenørskab” et væsentligt fokuspunkt for organister i folkekirken:

”Det at kunne skabe sit eget arbejde, nytænke sine opgaver og udvikle sin stilling og evner i en retning, hvor man bruger de bedste af ens kompetencer. Gevinsterne er for det første, at man på sigt kan bevare sit timetal eller måske ligefrem forøge det, for det andet, at det det giver bedre stillinger for den enkle organist og stor arbejdsglæde, og for det tredje, at menighedsrådene også får valuta for pengene i form at et rigt menighedsliv.”


Karen Skovbjerg
Viborg Stift

Karen Skovbjerg tog sin organisteksamen ved Vestervig kirkemusikskole i 2011 og fik samme år stilling ved Resen kirke i Skive. I 2016-19 var hun 2.-organist ved Holstebro Kirke, og lige for tiden er hun freelanceorganist. Sin første musikuddannelse tog hun ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1995 med klaver og korledelse.

”Den uddannelse brugte jeg i mange år til at undervise i klaver i musikskoleregi. I en årrække var jeg også tillidsrepræsentant ved musikskolen. Jeg godt lide snakken, udvekslingen og netværket, det giver at være TR,” fortæller hun.

Som tillidsrepræsentant hos Organistforeningen lover hun at arbejde for gode arbejdsforhold, da det er vigtigt for arbejdsglæden. Karen Skovbjerg er bosat i Skive.


Annette Lindbjerg Simonsen
Roskilde og Lolland-Falster Stifter

Annette Lindbjerg Simonsens musikuddannelse begyndte allerede i folkeskolen på N. Zahles Skole i København, hvor der var masser af frivillig korsang, fortsatte på Sankt Annæ Gymnasium og derefter på Musikvidenskabeligt Institut i København. Senere skiftede hun til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med sang som hovedfag. Hun havde sideløbende og efterfølgende ansættelse i Danmarks Radios Kammerkor som 1.-alt i næsten 20 år.

Samtidig begyndte hun i 90’erne at spille orgel og tog PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole i 2000. Sangerkarrieren var dog fortsat i højsædet, dels med ansættelse i Det Kongelige Teaters Operakor fra 2004 og dels som koncertsolist i ind- og udland.

”I 2010 blev jeg ansat i et vikariat ved Tune og Snoldelev Kirker mellem Roskilde og Køge. Efterfølgende blev jeg fastansat her, hvor jeg har børnekor, ungdomskor og voksenkor og mange forskellige gudstjenester – et herligt, alsidigt arbejde med mange udfordringer,” siger hun.

En af de væsentlige udfordringer i arbejdet som organist er ifølge Annette Lindbjerg Simonsen at bidrage til at vise folk vej til kirken, dens mangfoldige tilbud og unikke fællesskab.

”Samtidig mener jeg ikke, at man for enhver pris skal efterkomme diverse ønsker og behov. Jeg synes, at det er helt på sin plads at forlange noget til gengæld – en respekt for, at ikke alt kan serveres eller forstås uden egen indsats,”

Annette er bosiddende ved Holbæk Fjord.


Nadja Aristoff
Københavns og Helsingør Stifter

Nadja Aristoff er konservatorieuddannet pianist, akkompagnatør og kammermusiker fra Rusland, og sin organistuddannelse har hun taget fra Sjællands kirkemusikskole i 2005. Desuden er hun lige blevet færdig med en toårig efteruddannelse på Børnekorakademiet. Hun har været ansat ved flere i København og på det øvrige Sjælland og er nu organist og børnekorleder ved Reerslev Kirke nær Hedehusene samt organist og babysalmesangsleder ved Hans Egedes Kirke på Østerbro.

”Ud over organistarbejdet giver jeg koncerter som kammermusikker og underviser i klaver,” fortæller hun og fortsætter:

”Som deltidsansat organist har jeg altid haft udfordringer i de fleste af mine stillinger. Derfor opfatter jeg deltidsstillingerne som de vigtigste at sætte fokus på i mit tillidsmandsvirke. En anden vigtig ting er at højne respekten for organisterne og deres arbejde,” lyder det fra Nadja Aristoff, som bor i Hvidovre.

Del: