Ny orgelmusik til De 9 læsninger

12. oktober 2020

Af Jette Plougheld

Jesper Fink-Jensen

Ordet blev kød – tolv stykker for orgel

40 sider i A4-format

40 kr. + forsendelse

Se jesperfinkjensen.dk

Den midtsjællandske organist Jesper Fink-Jensen forsøger sig for første gang med en nodeudgivelse af egen orgelmusik, som i dette tilfælde er tiltænkt De 9 læsninger og/eller advents- og juletiden. 

Idéen er jo ret god: har man ikke kor – og er kirken i disse Corona-tider for lille til fællessang – kommer denne publikation med orgelstykker, der lægger sig op ad De 9 læsninger, lige til tiden. Imidlertid er der jo med årene udviklet en vis musikalsk tradition for afvikling af De 9 læsninger, og man kan derfor godt have en forventning om, at et værk, der samler musik til dette brug, har noget af kulturarven med. Skal værket gøre fyldest i sin helhed og erstatte kor og fællessang, ville min menighed nok efterlyse et par musikalske ”heller”, med genkendeligt stof.

Værket indrammes af to flotte og festlige satser, der vil begge vil gøre sig på de anviste måder: til henholdsvis at indlede og afslutte De 9 læsninger og til juledagsmusik. Satserne er gode og tilgængelige bud på frie orgelstykker til julebrug.

I Kundskabens træ er det lykkedes i toner at italesætte Syndefaldet. Der er noget slangeagtigt, lokkende og listigt i musikken.

Helt så godt går det ikke med at skabe en misterioso-stemning omkring de vise mænd. Jo, satsen er nok mystisk, men ikke på en overbevisende måde. Der mangler østerlandsk stemning, der er ingen march, ingen glæde, ingen visdom. Intentionerne med de gjaldende trompeter som ekkoende i det fjerne: Nu kommer vi! bliver ikke fulgt til dørs.

I samlingen har også indsneget sig en lille ”dødsangst”-sats, med inspiration fra Salmernes Bog. En enkel, kirketonal sats, der fungerer, med den langsomme pulserende rytme og skiftevis 5/4 og 4/4 takt, . Satsen kan fint bruges som frit orgelstykke ved en bisættelse.

Fra himlen højt er en flot lovprisningssats. Klar C-dur med tema i alle stemmer, i bassen augmenteret. Et lille melodisk tema er der også blevet plads til. Titlen kunne forlede én til at tro, at Leipzig-melodien fra 1539 ligger under. Men, tænkte jeg under arbejdet med satsen, hvis det var tilfældet, er det ret godt skjult. Det er så heller ikke tilfældet: det er en helt anden, ret så ukendt melodi, der ligger til grund. Samme melodi-materiale finder komponisten anvendelse for i forbindelse med Se, jeg er Herrens tjenerinde (bebudelsen).

Maria’s lovsang er bare kedelig. Og den efterfølgende sats, Jesu fødsel, er lige så kedelig. Komponeret over et lille tema, som går igen satsen igennem, tilsat uendelige guirlander af ottendedels-løb i sindigt tempo.

Så følger en iørefaldene sats: Gloria in Excelsis Deo. Angivet til brug juledag, men den kan bestemt også spilles ved andre lejligheder, hvor man har brug for et kort, festligt orgelstykke.

Meget pædagogisk er hver sats forsynet med en tempobetegnelse, registreringsforslag, tekstcitat med bibelreference og angivelse af, hvilke dage i kirkeåret satsen kan tænkes anvendt til. Registreringsforslagene varieres ikke meget, og satserne lader sig nemt realisere på et lille orgel med få stemmer og anhangspedal.

– – –

Jesper Fink-Jensen er organist ved Stenlille og Stenmagle kirker og har udover sin eksamen fra Sjællands kirkmusikskole adskillige andre uddannelser på cv’et. Fink-Jensen driver en kombineret forlags- og undervisningsvirksomhed under navnet Schola Silex, fra hvis hjemmeside det også er muligt at downloade lydfiler til værket. Jesper Fink-Jensens siger selv her om sin kompositionsvirksomhed:

”I mine ’frie værker’, forsøger jeg at forene klassisk formlære, moderne harmonik og et rytmisk drive, for at skabe et varieret udtryk, der forhåbentlig fremstår lettilgængeligt uden at være banalt. Jeg er inspireret af den postmodernistiske tænkning på den måde, at jeg forsøger at lade musikken sige noget interessant i kraft af den sammenhæng den bliver anvendt i, uden at tilstræbe at den i sig selv besidder originalitet.”

Jette Plougheld er organist ved Skagen og Hulsig Kirker

Jesper Fink-Jensen

Ordet blev kød – tolv stykker for orgel

40 sider i A4-format

40 kr. + forsendelse

Se jesperfinkjensen.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER