Værktøjet Bag om helligdagen er lanceret i en fornyet version

Ny version af Bag om helligdagen

30. november 2020

Mange præster og organister finder nyttig inspiration til prædikenskrivning samt salme- og musikvalg i online-ressourcen Bag om helligdagen. Nu lanceres der en ny version på vej af teksterne, som i højere grad end tidligere rummer et tværfagligt fokus, blandt andet i form af korte notater fra de tværfaglige samtaler omkring de enkelte søn- og helligdage.

Bag om helligdagen bliver til i et samarbejde mellem Folkekirkens Kirkemusikskoler, Kirkemusikalsk Kompetencecenter og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det er Benedicte Hammer Præstholm og Mads Djernes, som har tilrettelagt den nye version online-ressourcen. Selve skribentholdet udgøres af tolv par bestående af en præst og en organist, som ikke i forvejen kendte hinanden – hvilket har tilskyndet dem til i fællesskab at tænke i nye baner.

”Vi håber med det tværfaglige fokus at bidrage til at slå en pæl igennem den – heldigvis, så vidt vi kan bedømme, uddøende – opfattelse, at hver faglighed skal passe sit hvad angår tilrettelæggelsen af gudstjenesten,” skriver Benedicte Hammer Præstholm og Mads Djernes i en artikel, som præsenterer projektet og arbejdsprocessen.

”Ofte viste det sig, at salmevalget på en helt afgørende måde fik indflydelse på såvel gudstjenestens forkyndelsesmæssige indhold som dens samlede musikalske udtryk,” fortæller de om processen.

Den gamle version af Bag om helligdagen kan stadig tilgås hos Kirkemusikalsk Kompetencecenter på kmkc.dk, hvorimod den nye er at finde hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter på fkuv.dk.

Læs  Benedicte Hammer Præstholm og Mads Djernes’ præsentationsartikel her.

Værktøjet Bag om helligdagen er lanceret i en fornyet version

Del: