Nye salmer med et bredt potentiale

9. november 2023

Af Lene Rom Frederiksen

Mette Dansøn & Morten Poulsen

Grib os om hjertet

Nodeforlaget Silmarillion 2023

Salmebog 52 salmer: 149 kr.

Korbog, 32 sider, 99 kr.

Se gribos.dk

Et præst/organist-makkerpar fra Helsingør imponerer med hele ”40 salmer til kirkeåret samt 10 salmer til særlige dage og 3 børnesalmer”, som de to har skrevet henholdsvis tekster og musik til. Samlingen byder på mange appellerende salmer, uden at der dog er tale om stor fornyelse. Organist Morten Poulsen har desuden udsat syv af salmerne i form af velklingende motetter, som er udgivet i et hæfte for sig.

Mette Dansøn, sognepræst, og Morten Poulsen, organist, begge ved Vestervang Kirke i Helsingør, har i flere år arbejdet sammen om at lave nye salmer. Vi står her med et gennemarbejdet materiale med tekster og melodier til hele kirkeåret. Mette Dansøn, skriver selv, at hun har skrevet salmerne, fordi hun ”selv har manglet en oplagt salme til en bestemt tekst eller en bestemt livssituation”. Mange af de nye salmer vil i høj grad kunne appellere til rytmiske gudstjenester med band, men også i koret og/eller menigheden.

Udgivelsen omfatter en lille salmebog samt en lidt større med spiralryg til anvendelse for organister og svagtseende. I begge er der melodilinje med becifring, men ingen udskrevne klaversatser. Poulsen har angivet sin mailadresse, hvor man kan kontakte ham, da han har flere udskrevne satser liggende.

Bagerst i bøgerne findes et appendiks, som indeholder melodialternativer, da mange af teksterne kan synges på en i forvejen kendt melodi. Der er også henvisninger til skriftsteder samt angivelser af, hvorvidt melodien er særligt velegnet til rytmiske gudstjenester.

Jeg synes, at udgivelsen kommer i mål langt hen ad vejen. Det er let forståelige tekster i et godt sprog, dog er der ikke megen fornyelse i forhold til de salmer vi har i forvejen. Melodiernes stilarter er meget forskellige, hvilket er inspirerende, men også lidt risikabelt, da det nogle gange går ud over sammenhængen mellem tekst og melodi, og nogle af slutningerne forekommer klichéagtige.

Overordnet er her mange gode bud på både melodier og tekster samt gode overvejelser om anvendelse. Det er svært at fremhæve nogen, men her er absolut anvendelige salmer til hele året og til alle aldersgrupper.

Understøtter teksten
Desuden er syv af salmerne udgivet som motetter i et hæfte for blandet kor. Det er flotte og velklingende satser fordelt over kirkeåret, dog er tre ud af de syv hørende til adventstiden og jul. Seks af dem er for SATB og en enkelt er for SAB.

Se lyset mod adventsgrå himle er en dejlig korsats, hvor tenor og bas og synger melodi. Lidt udfordrende for et amatørkor, da der er tre forskellige satser til de fem vers, men den klinger skønt. Alle satser klinger dejligt, men jeg vil gerne også fremhæve satsen til sidste søndag i kirkeåret, Så trætte kommer vi til dig, hvor den lidt tunge tekst understøttes i mol, men slutningen i dur holder håbet oppe.

Mette Dansøn & Morten Poulsen

Grib os om hjertet

Nodeforlaget Silmarillion 2023

Salmebog 52 salmer: 149 kr.

Korbog, 32 sider, 99 kr.

Se gribos.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER