”Har vi behov for at justere på vores omgangstone?” lyder spørgsmålet i et nyt dialogværktøj.

Nye værktøjer til indsatsen mod sexchikane

21. december 2021

Det skal være slut med seksuel chikane i folkekirken, mener Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som Organistforeningen er en del af. Rådet har nu lanceret to supplementer til sin vejledning om emnet. Det drejer sig om en procesvejledning og et dialogværktøj, som er udarbejdet af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR).

Procesvejledningen giver først et overblik over, hvem man henvender sig til, hvis man udsættes for en krænkelse: kirkefunktionærer henvender sig til kontaktpersonen/menighedsrådet, præster til provsten, provster til biskoppen og menighedsrådsmedlemmer til Landsforeningen af Menighedsråd.

Derefter beskrives det, hvordan man som arbejdsgiver for en ansat, der oplever sig chikaneret på sit arbejde, kan varetage sin pligt til at handle. Man skal blandt andet overveje, hvilken hjælp der er brug for til den krænkede, men eventuelt også til den krænkeren: ”Krænkeren kan have behov for hjælp til at indse, at opførslen er uacceptabel, for derigennem at undgå gentagelser”. I den sammenhæng kan det være relevant at kontakte FAR for ekstern og uvildig rådgivning.

En væsentlig ting at være opmærksom på i forlængelse af en krænkende hændelse er desuden, hvad der skal kommunikeres til hvem. Her anbefales det i vejledningen at tage de involverede parter med på råd, blandt andet fordi der kan gælde en tavshedspligt.

”For at undgå mytedannelse kan det efter omstændighederne være nødvendigt at informere overordnet om processen til de øvrige kollegaer. Informationen skal tage højde for, at det er en sårbar situation for både den krænkede og krænker,” hedder det i procesvejledningen.

Lumre bemærkninger på arbejdspladsen
Det andet nye dokument fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har overskriften ”Dialog om omgangstonen”. Hensigten med det er at sætte gang i en samtale om, hvor grænserne går.

”Der kan være kollegaer, ledere, menighedsrådsmedlemmer eller andre, som går for langt i drillerierne og kommer til uforvarende at krænke andre. Det kan også ske med seksuelle undertoner – med risiko for at udvikle sig til seksuelle krænkelser. Tanken er, at dialogen tages mellem menighedsråd og ansatte, fordi der i dette samarbejde lægges en grundlæggende ramme for omgangstonen.,” står der.

Man sætter op til 60 minutter af til gennemgangen og læser først en kort fortælling fra dagligdagen i et sogn med ”lumre bemærkninger” mellem personalet. Herefter taler man først om den opdigtede fortælling og derefter om tonen på en egen arbejdsplads.

Et væsentligt afrundende spørgsmål lyder: ”Har vi behov for at justere på vores omgangstone?”

Vejledningerne kan hentes fra denne side på arbejdsmiljørådets hjemmeside, Kirketrivsel.dk

”Har vi behov for at justere på vores omgangstone?” lyder spørgsmålet i et nyt dialogværktøj.

Del: