19 veje til et bedre arbejdsmiljø

16. juni 2014

En ny handlingsplan sætter ord på, hvem der står for hvad, nu hvor der skal følges konkret op på resultaterne af sidste års store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Flere initiativer er allerede sat i gang.

 Af Filip Graugaard Esmarch

Styregruppen for undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø afsluttet sit arbejde med en såkaldt handlingsplan, som blev offentliggjort i maj. Reelt er der tale om et adresseret idékatalog over en række tiltag, som efter styregruppens vurdering vil kunne bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Baggrunden for forslagene er dels selve undersøgelsesrapporten fra juni 2013 og dels de idéer, som kom på bordet i forbindelse med en opfølgende konference i oktober.

De 19 punkter i handlingsplanen er inddelt efter de samme fire fokusområder, som rapporten definerede, nemlig ledelse, konflikter, arbejdsliv/privatliv og social kapital. Nogle af de foreslåede initiativer bliver helt sikkert til noget, andre måske ikke.

En plan uden tidsplan
Folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, har som medlem af projektsekretariatet ført pennen, da handlingsplanen blev til.

”Vi har ingen bemyndigelse til at sige, hvilke aktører, der skal foretage sig hvad. Men i betegnelsen ‘handlingsplan’ ligger der da en kraftig opfordring til, at de forskellige aktører tager bolden op og går i gang med opgaverne. Vi er godt klar over, at det ikke er noget, der kan blive løftet fra den ene dag til den anden. Det skal sættes i værk over længere tid, og derfor har vi heller ikke sat tidspunkter på,” forklarer han.

Et par af handlingsplanens punkter er dog allerede godt i gang med at blive realiseret (punkt 2 og 7), mens fire andre er under udvikling som projekter. Realiseringen af de tre nye projekter (punkt 6, 9 og 19) afhænger af, om finansieringen falder på plads, mens et fjerde tiltag (punkt 4 om målrettet MUS) drejer sig om et allerede planlagt projekt, som det har vist sig muligt at koble sig på.

Del: