Jubilæumsskriftet udkom i forbindelse med receptionen under jubilæumsfesten i Viborg den 31. maj 2022. Dets første halvdel består primært af hilsner fra foreningens nærmeste samarbejdspartnere. Dernæst en artikel om ”organistens uddannelse – i fortid, nutid og fremtid” samt artikler, hvor hhv. John Poulsen, daværende sekretariatsleder, og Anders Thorup, daværende formand, fortæller om en vigtig overgang i foreningens historie, nemlig da Organistoverenskomsten for første gang skulle forhandles og dernæst implementeres. Bagerst i skriftet følger blandt andet en indsigtsfuld og aktuel analyse ved nuværende sekretariatsleder Louis Torp.

To flotte jubilæumsudgivelser

3. juli 2022

Hvordan blev PO- og KMOK-uddannelserne udviklet og hvorfor? Er der grobund for, at den danske model kan trives på folkekirkens område? Skulle fagforeningen have grebet forhandlingerne anderledes an i tilblivelsen af Organistoverenskomsten? Og hvilke konsekvenser har overgangen til overenskomstansættelse haft for det lokale samarbejde i sognene?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Organistforeningens 50 års-jubilæum har givet anledning til at reflektere over. Se de højst interessante svar i jubilæumsskriftet Organistforeningen 50 år, som nu er sendt ud til de medlemmer, som ikke fik det allerede under fejringen den 31. maj.

Sammen med medlemsbladets juli-nummer følger ligeledes nodesamlingen Håndværk – en antologi for organister med korte værker for orgel, kor eller solo-instrumenter af vekslende sværhedsgrad og stilmæssig bredde til brug for gudstjenester og andre anledninger. Alt sammen er komponeret/arrangeret af foreningens medlemmer, og det meste har ikke tidligere været trykt andre steder.

Der er medtaget i alt 20 titler: tre frie orgelstykker, syv orgelkoraler, tre salmeforspil, to stykker primært til børnekor, tre stykker for voksenkor og to arrangementer af julesalmer for besætninger med melodi-instrument.

Både det nye jubilæumsskrift og 25 års-skriftet fra 1997 kan læses via siden her  

Nodeantologien kan hentes her som pdf (men kun af medlemmer, da siden kræver login)

Jubilæumsskriftet udkom i forbindelse med receptionen under jubilæumsfesten i Viborg den 31. maj 2022. Dets første halvdel består primært af hilsner fra foreningens nærmeste samarbejdspartnere. Dernæst en artikel om ”organistens uddannelse – i fortid, nutid og fremtid” samt artikler, hvor hhv. John Poulsen, daværende sekretariatsleder, og Anders Thorup, daværende formand, fortæller om en vigtig overgang i foreningens historie, nemlig da Organistoverenskomsten for første gang skulle forhandles og dernæst implementeres. Bagerst i skriftet følger blandt andet en indsigtsfuld og aktuel analyse ved nuværende sekretariatsleder Louis Torp.

Tags:

Del: