Liturgisk Forum bliver en realitet

10. november 2023

Til de kommende års arbejde med eftersyn af folkekirkens dåb samt etablering af et folkekirkeligt liturgicenter er der bevilliget samlet set 22,5 mio. kr. Desuden er der i Fællesfondens budget blandt meget andet afsat midler til uddannelse af provster og arbejdsmiljørepræsentanter i håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer.

2024-budgettet for folkekirkens fællesfond blev offentliggjort den 1. november. Heraf fremgår det, at kirkeministeren efter indstilling fra sin budgetfølgegruppe har bevilliget midler til det fortsatte liturgiarbejde, som er initieret af biskopperne.

”Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter tildeles i alt 15,2 mio. kr. til etablering af Liturgisk Forum, som i en 6-årig periode blandt andet skal undersøge, om og hvordan forskellige gudstjenesteformer kan afprøves. Liturgisk Forum forankres i både FUV og Folkekirkens Kirkemusikskoler. Liturgisk Forum skal styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken ved at udvikle nye netværk og indhente og udbrede erfaringer med inddragelse af hele folkekirken,” skriver Kirkeministeriet i en nyhed på FIN.

Til at varetage det daglige arbejde i Liturgisk Forum skal der efter planen ansættes en fuldtidsmedarbejder og to deltidsmedarbejdere. Næste skridt i processen består i etablering af en organisation omkring projektet. Der skal blandt andet nedsættes en faglig styregruppe og udarbejdes stillingsopslag.

Desuden godkendte biskopperne på deres møde i oktober et notat, som ud over en redegørelse for deres liturgiske tilsyn rummer en beskrivelse af, hvilke opgaver Liturgisk Forum skal varetage. Dette notat kan ventes offentliggjort inden længe.

I den kirkeministerielle pengepulje til særlige formål, de såkaldte omprioriteringsmidler, er der også fundet 7,3 mio. kroner til det arbejde, som i 2023-2026 skal finde sted i den allerede nedsatte dåbskommission ”med det formål at overveje ændringer af dåbsritualet, dåbens teologi, samt at udarbejde vejledninger for dåbsgudstjenester uden for højmessen”, som der står i ” Budget 2024 for Fællesfonden”.

Håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer
Ud over arbejdet med det talte og sungne ord i folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger er der også prioriteret midler til arbejdsmiljøindsatser. Foruden et fortsat tilskud til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning er der i denne omgang mest fokus på præsterne, dog potentielt med positive sideeffekter for andre faggrupper.

”Kirkeministeriet er på vegne af arbejdsgruppen vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) blevet tildelt 1,3 mio. kr. (…) til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø. Midlerne skal bruges til at implementere tre trivselsfremmende initiativer fra paraplyprojektet, som APPA har besluttet at arbejde videre med,” hedder det i budgettet.

Det drejer sig om blandt andet ”uddannelse af provster, biskopper og arbejdsmiljørepræsentanter i håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer” og ”Udbredelse af faciliteret team-samarbejde”.

Læs mere om Budget 2024 for Fællesfonden på Folkekirkens Intranet

Læs om dåbskommissionen på folkekirken.dk

Læs om Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø på FUV’s hjemmeside

SE OGSÅ: Liturgisk Forum er et skridt tættere på at blive virkelighed (28.04.2023)

Del: