Seniorordninger2021-02-26T14:45:15+01:00

Seniorordninger

Ved OK21 opnåede parterne enighed om en ny seniorordning. Det betyder, at ansatte fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.

Ordningen for seniorbonus har siden OK21 undergået nogle betydelige forandringer. Fra 1. januar 2024 er der opnået ny enighed om ordningen, og du kan læse mere om ordningen her: Seniorbonus 2024. Hovedelementerne i ordningen er, at seniorbonussen udbetales månedligt, og at den ansatte har ret til seniordage, hvor der sker løntræk.

De hidtidige muligheder for seniorordninger består og du kan læse mere om de frivillige ordninger i Cirkulære om aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

SE OGSÅ

ARTIKLER OM SENIORORDNINGER

Go to Top