Temaside om OK212021-06-02T11:22:49+02:00

Fornyet overenskomst 2021

Du kan danne dig et hurtigt overblik ved at læse orientering om OK21: Se en samlet orientering om overenskomstresultatet 2021.

For de interesserede kan man nedenfor læse meget mere om OK21 og studere de konkrete aftaler på både centralt og decentralt niveau.

OK21

Organistforeningen er knyttet til de statslige forhandlinger via CO10 og centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), og omfattes derfor af det resultat, som opnås mellem staten og CFU – det såkaldte CFU-forlig (de centrale forhandlinger). Foruden de centrale forhandlinger sidder Organistforeningen med ved bordet i de specielle overenskomstforhandlinger med Kirkeministeriet. Et CFU-forlig udgør sammen med de aftaler, som Organistforeningen/CO10 indgår med Kirkeministeriet, et samlet overenskomstresultat for Organistforeningens medlemmer.

CFU-forlig 2021

Lørdag d. 6. februar blev der indgået CFU-forlig for de 195.000 medarbejdere i staten. CFU-forliget giver bl.a. en lønstigning til medarbejderne på 4,42 procent over de næste tre år. Det samlede CFU-forlig kan findes her, og du også læse en sammenfatningen af CFU-forliget her.

Det er værd at bemærke, at Dansk Organist og Kantor Samfund er indtrådt i AC-overenskomsten og således udtrådt af Organistoverenskomsten. Fremover vil det således kun være organister med PO/KMOK-eksamen, som omfattes af Organistoverenskomsten. Læs mere om DOKS’s udtræden på DOKS.dk.

Specielle forhandlinger

Mandag d. 1. marts blev Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet enige om at videreføre Organistoverenskomsten. Således foreligger nu et samlet resultat for OK21: et CFU-forlig (jf. ovenfor) og en aftale mellem Organistforeningen/CO10 og Kirkeministeriet.

Aftalen om organistoverenskomsten indeholder ikke større ændringer af Organistoverenskomsten. Læs mere her: Enighed om videreførelse af Organistoverenskomsten (02.03.2021).

Vejledende urafstemning

Organistforeningen afholder i perioden en vejledende urafstemning blandt organistforeningens medlemmer. Dette sker jf. foreningens vedtægter herom. Du behøver ikke gøre andet end at afvente afstemningen, som vil foregå digitalt. Afstemningen annonceres via mail direkte til medlemmerne, og er udsendt d. 25. marts. Der er svarfrist på afstemningen d. 7. april. Godkendelse af det samlede overenskomstresultat sker i CO10s bestyrelse.

ARTIKLER OM OVERENSKOMST

Go to Top